BBC Learning English: News Review: Express your feelings

 0    37 schede    teresa99a
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zalecać, nakłaniać
Miałem bół głowy i moja mama zaleciła mi wzięcie środków przeciwbólowych.
inizia ad imparare
to urge
I had a headache, and my mother urged me to take some painkillers.
popędzać, zaganiać, naglić
Nie popędzaj mnie, zrobię to, kiedy będę gotowy
inizia ad imparare
to urge
Don't urge me, I'll do it when I'm ready.
doradzanie, radzenie; doradztwo; professional advice about a problem
Zawsze mogę liczyć na jego doradzanie w ciężkich sytuacjach.
inizia ad imparare
counselling
I can always rely on his counseling in difficult situations
powściągliwy, skryty
inizia ad imparare
reserved
zagrozić, zagrażać, narażać na szwank
Ich niekompetencja naraża na szwank naszą firmę.
inizia ad imparare
to endanger
Their incompetence endangers our company.
walczyć, zwalczać
Władze próbują zwalczać zanieczyszczenie.
inizia ad imparare
to combate
The authorities try to combat pollution.
wyłaniać się, okazywać się, wydostawać się, wychodzić na jaw (o faktach, które wcześniej były trudne do zauważenia)
Byłem naprawdę zaskoczony, kiedy prawda wyszła na jaw.
inizia ad imparare
to emerge
I was really surprised when the truth emerged
szukać
inizia ad imparare
szukać in inglese
seek, sought, sought
pogodzić się, dojść do porozumienia
inizia ad imparare
come to terms with something
to keep calm and hide your feelings when you are in pain or in a difficult situation; zachowywać kamienną twarz; nie okazywać emocji
Nauczono go zachowywać kamienną twarz i niegdy nie płakać publicznie.
inizia ad imparare
(keep) a stiff upper lip
He was taught to keep a stiff upper lip and never to cry in public.
mieć właśnie coś zrobić, mieć zamiar coś zrobić w najbliższej przyszłości
inizia ad imparare
be about to do something
drżeć, trząść się (np. ze strachu); to shake in a way that you cannot control, especially because you are very nervous, excited, frightened, etc.
Otworzył list trzęsącymi się rękoma.
inizia ad imparare
to tremble with something
He opened the letter with trembling hands.
drżeć, drgać, trząść się; to shake slightly; to make a slight movement; synonym: to tremble
Jej wargi zadrżały, a potem zaczęła płakać.
inizia ad imparare
to quiver
Her lip quivered and then she started to cry.
dosłownie
inizia ad imparare
literally
sztywny, twardy
Muszę kupić twardy pędzel
inizia ad imparare
stiff
I have to buy a stiff brush.
stałe wyrażenie
Zasady są stałe.
inizia ad imparare
a set/fixed expression
The rules are fixed.
cecha charakterystyczna
inizia ad imparare
a characteristic
cenić, cenić sobie
inizia ad imparare
to value
zmartwić się
Mój syn nie wrócił jeszcze do domu, więc się zmartwiłem
inizia ad imparare
to get upset
My son hasn't come back home yet so I got upset.
przejść przez coś, przetrwać (np. trudny okres)
On wiele ostatnio przeszedł.
inizia ad imparare
to go through something
He's gone through a lot recently.
otworzyć (coś)
Ona otworzyła butelkę wina.
inizia ad imparare
to open up
She opened up a bottle of wine.
rozpoczynać działalność; to start a new business; opposite: to close down
Ta restauracja rozpoczęła działalność dwa miesiące temu.
inizia ad imparare
to open up
This restaurant opened up two months ago.
otworzyć się, start talking about feelings
inizia ad imparare
to open up about something/to someone about something
oczywisty
To jest takie oczywiste, że oni są zakochani.
inizia ad imparare
obvious
It's so obvious that they are in love.
tak jakby
inizia ad imparare
sort of
ujawnić, ujawniać
inizia ad imparare
to divulge
oświadczać, wyznawać (np. uczucia, wiarę, religię)
inizia ad imparare
to profess
raczej, dość (w odpowiednim stopniu)
Ona uczy się dość łatwo.
inizia ad imparare
fairly
She learns fairly easily.
żal, rozpacz, smutek
inizia ad imparare
grief
szyny (kolejowe)
inizia ad imparare
rails
ogrodzenie, balustrada
inizia ad imparare
rails
tory (kolejowe), szyny (pod wózek); droga; bieżnia
inizia ad imparare
tracks
wykoleić się (o pociągu)
inizia ad imparare
to go off the rails (literally)
zejść na złą drogę
inizia ad imparare
to go off the rails
you do all the right things in your life to make your life go smoothly and successfully
inizia ad imparare
You are on the rails.
nieoświetlone zbocza (góry)
inizia ad imparare
unlit slopes
kierować się, zmierzać
inizia ad imparare
to head

Devi essere accedere per pubblicare un commento.