BBC Learning English: The English We Speak: THE COAST IS CLEAR

 0    13 schede    teresa99a
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
jest bezpiecznie, nie ma zagrożenia, teren jest czysty; kota nie ma myszy harcują
inizia ad imparare
the coast is clear
robić, porabiać
Co ostatnio porabiałeś?
inizia ad imparare
to be up to
What have you been up to recently?
kombinować coś
Co on kombinuje tym razem?
inizia ad imparare
to be up to
What's he up to this time?
figiel, psota, szelmostwo
inizia ad imparare
mischief
ujść z czymś na sucho, uniknąć kary za coś
inizia ad imparare
get away with something
przemycać (coś)
Przemyciłem trochę piwa do mojego pokoju.
inizia ad imparare
to sneak
I snuck some beer into my room.
to look for somebody/something while you are doing other things; mieć oko na coś
inizia ad imparare
keep an eye open/out (for somebody/something)
Police have asked residents to keep an eye out for anything suspicious.
łapać, chwytać (szybkim ruchem ręki)
On złapał jej torebkę i uciekł.
inizia ad imparare
to grab
He grabbed her bag and ran away.
nieposłuszny, niesforny, niegrzeczny
Ona jest matką dwóch niegrzeczych dzieci.
inizia ad imparare
naughty
She is a mother of two naughty children.
dowiedzieć się
inizia ad imparare
dowiedzieć się in inglese
to find out
odpakować, rozpakować, rozwijać
inizia ad imparare
to unwrap
zespsuć (np. niespodziankę)
inizia ad imparare
to spoil my surprise
rzucić się do biegu
inizia ad imparare
make a run for it

Devi essere accedere per pubblicare un commento.