Beata 15-08-11

 0    98 schede    rafrutkowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zawód
inizia ad imparare
occupation, profession
walczyć, mocować się
inizia ad imparare
to struggle
wykorzystać
inizia ad imparare
exploit
czas wolny
inizia ad imparare
leisure time
podawać przykład
inizia ad imparare
exemplify
przyłożyć się do czegoś
inizia ad imparare
buckle down, get down to
ciężka praca, harówa
inizia ad imparare
hardship
zyskać
inizia ad imparare
gain
czerpać
inizia ad imparare
reap
czerpać korzyści
inizia ad imparare
to reap benefits
tolerować kogoś
inizia ad imparare
tolerate someone,
tolerować coś, kogoś
inizia ad imparare
put up with sth, sb
na etapie, w fazie
inizia ad imparare
at the stage
przedsięwzięcie
inizia ad imparare
enterprise
przedsięwzięcie biznesowe
inizia ad imparare
business venture
powtórzyć
inizia ad imparare
recap
poruszałem tę kwestię
inizia ad imparare
I covered that
uważam, że to wywołuje inną kwestię
inizia ad imparare
I think that raises a different issue
podzielić na
inizia ad imparare
divide into
innymi słowy; inaczej mówiąc
inizia ad imparare
in other words
z drugiej strony (natomiast)
inizia ad imparare
on the other hand
osiągnąć cele
inizia ad imparare
achieve the objectives of
osiągnąć cele
inizia ad imparare
reach goals
osiągnąć cel
inizia ad imparare
to attein a goal
osiągnąć cele
inizia ad imparare
to meet objectives
przeprowadzić, wykonać
inizia ad imparare
perform, conduct, carry out
zniechęcająca ocena
inizia ad imparare
bleak assessment
złożone, wyszukane
inizia ad imparare
sophisticated
nieskomplikowane
inizia ad imparare
unsophisticated
wzmocniony
inizia ad imparare
reinforced, strengthened
wiara, pomysł
inizia ad imparare
notion
klęska
inizia ad imparare
demise
miejsce
inizia ad imparare
spot
uczęszczać
inizia ad imparare
attend
częsty
inizia ad imparare
frequent
uwielbienie
inizia ad imparare
worship
towar
inizia ad imparare
goods, commodity
z wyjątkiem, oprócz
inizia ad imparare
except, apart from
stresy, trudności dnia codziennego
inizia ad imparare
strains
stres
inizia ad imparare
stress
stresujący
inizia ad imparare
Stressful
zestresowany
inizia ad imparare
stressed out
to takiego stopnia
inizia ad imparare
to such a degree, to such an extent
zamierzać
inizia ad imparare
intend
porywczy, zapalczywy
inizia ad imparare
impulsive, short-tempered
beztroski
inizia ad imparare
carefree
strząsnąć
inizia ad imparare
shake off
natychmiast
inizia ad imparare
at a moment`s notice
w krótkim terminie
inizia ad imparare
at short notice
coś mi wypadło
inizia ad imparare
something has cropped up
irytujące uczucie
inizia ad imparare
nagging feeling
sprzeciwiać się czemuś
inizia ad imparare
object to something
sprzeciwiać się robieniu czegoś
inizia ad imparare
object to doing something
sprzeciwiać się by ktoś coś zrobił
inizia ad imparare
object to somebody doing something
sprzeciw, zastrzeżenie
inizia ad imparare
objection
zły na kogoś
inizia ad imparare
angry with somebody
zwrócić na coś uwagę
inizia ad imparare
to draw attention on something
ustępstwa
inizia ad imparare
concessions
przeszkody
inizia ad imparare
obstacles
uparty
inizia ad imparare
obstinate, adamant, stubborn
trzymać się zasad
inizia ad imparare
stick to the rules
brać coś pod uwagę rozważać
inizia ad imparare
make allowances for something
wykluczyć
inizia ad imparare
exclude, rule out
wzajemnie
inizia ad imparare
mutually
dojść do rozwiązania
inizia ad imparare
arrive at solution, come to a solution
pokonywać, przezwyciężać
inizia ad imparare
overcome
w celu
inizia ad imparare
in order to
przekonać kogoś do czegoś
inizia ad imparare
bring somebody round to something
przekonywać kogoś do czegoś
inizia ad imparare
persuade somebody into something
przekonać kogoś do czegoś
inizia ad imparare
win somebody over to something
przekonać do czegoś
inizia ad imparare
to convince of something
przekonać kogoś do czegoś, prawie zmusić
inizia ad imparare
convince someone to do something, almost force
ustawy
inizia ad imparare
Law, bills
przewidzieć
inizia ad imparare
predict, anticipate
stereotypy
inizia ad imparare
Stereotypes
uprzedzenia
inizia ad imparare
prejudice
czy mogę skontaktować się z Tobą później w tej sprawie
inizia ad imparare
Can I get back to you on that
zmywarka do naczyń
inizia ad imparare
a dishwasher
trudność z czymś
inizia ad imparare
difficulty with something
zyskać na czymś
inizia ad imparare
gain from something
sprzeciwiać się czemuś
inizia ad imparare
oppose to something
coś jest sprzeczne z
inizia ad imparare
something is contrary, opposed to the
sprzeciwiam się czemuś
inizia ad imparare
I object to something, I oppose to something
komisja
inizia ad imparare
committee
przedstawiciel
inizia ad imparare
representative
reprezentować
inizia ad imparare
represent
zarząd
inizia ad imparare
board, management
obejmować, zawierać
inizia ad imparare
to comprise
pomimo czegoś
inizia ad imparare
despite something, in spite of something
stanowczy
inizia ad imparare
firm
zakaz czegoś
inizia ad imparare
ban on something
łączyć
inizia ad imparare
merge, connect, combine
fuzja, połączenie
inizia ad imparare
merger, the merger
dowiedzieć się
inizia ad imparare
to find out
ponieść stratę
inizia ad imparare
make a loss
listy w sprawie
inizia ad imparare
post on the matter
rzecznik
inizia ad imparare
spokesman
korzystać z czegoś, wykorzystywać kogoś / coś
inizia ad imparare
take an advantage of something somebody

Devi essere accedere per pubblicare un commento.