bednarska unit 14

 0    98 schede    zylka7
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
uchwalić
inizia ad imparare
uchwalić in inglese
adopt
mieć/ sprawować władzę
inizia ad imparare
be in authority
władze centralne
inizia ad imparare
central goverment
organizacja charytatywna
inizia ad imparare
charity (organisation)
obywatel
inizia ad imparare
citizen
rada miejska
inizia ad imparare
city council
konstytucja
inizia ad imparare
constitution
organizacja przestępcza
inizia ad imparare
criminal organization
ministerstwo
inizia ad imparare
ministry
wybierać posłów do sejmu
inizia ad imparare
elect deputies to the Senate
kampania wyborcza
inizia ad imparare
election campaign
wybory
inizia ad imparare
elections
wyborcy
inizia ad imparare
electors
ambasada
inizia ad imparare
embassy
wybory powszechne
inizia ad imparare
general election
zająć się polityką
inizia ad imparare
go into/ enter politics
urzędy państwowe
inizia ad imparare
goverment offices
propozycje rządu
inizia ad imparare
Government proposals
głowa państwa
inizia ad imparare
head of state
urząd do spraw cudzoziemców
inizia ad imparare
imigration authorities
polityk wplywowy
inizia ad imparare
influential politician
polityk czołowy
inizia ad imparare
leading politician
władze lokalne
inizia ad imparare
local authorities
wladze miejskie
inizia ad imparare
municipal authorities
samorząd lokalny
inizia ad imparare
local government
robić kariere polityczną
inizia ad imparare
do political career
burmistrz
inizia ad imparare
Mayor
poseł
inizia ad imparare
MP (member of parlament)
ministerstwo obrony narodowej
inizia ad imparare
Ministry of Defence
ministerstwo edukacji narodowej
inizia ad imparare
Ministry of Education
ministerstwo finansów
inizia ad imparare
Ministry of Finance
minister spraw wewnętrznych
inizia ad imparare
Minister of Home Affairs
ministerstwo spraw wewnetrznych i administracji
inizia ad imparare
Ministry of Interior and Administration
samorząd miejski
inizia ad imparare
municipal government
hymn narodowy
inizia ad imparare
national anthem
badania opini publicznej
inizia ad imparare
opinion poll
przywódca partii
inizia ad imparare
party leader
polityka
inizia ad imparare
policy
polityka
inizia ad imparare
politics
premier
inizia ad imparare
prime minister
propozycja zmian
inizia ad imparare
proposal changes
województwo
inizia ad imparare
province
senator prawicy, lewicy
inizia ad imparare
Sen. right-wing, left-wing
posiedzenie
inizia ad imparare
session
obrady
inizia ad imparare
meeting
społeczeństwo
inizia ad imparare
society
państwo
inizia ad imparare
state
poparcie
inizia ad imparare
support/backing
rozmawiać o polityce
inizia ad imparare
talk politics
urząd celny
inizia ad imparare
the customs bureau
ministerstwo sprawiedliwości
inizia ad imparare
the ministery of Justice
urząd miasta i gminy
inizia ad imparare
the municipal council
opozycja
inizia ad imparare
opposition
sejm
inizia ad imparare
sejm
senat
inizia ad imparare
senate
urząd skarbowy
inizia ad imparare
the tax office
komisja europejska
inizia ad imparare
European Commission EC
parlament europejski
inizia ad imparare
european parliament
unia europejska
inizia ad imparare
eu (european union)
międzynarodowy trybunał sprawiedliwości
inizia ad imparare
international court of justice
organizacja paktu polnocnoatlantyckiego
inizia ad imparare
North Atlantic Treaty Organization
tych głupich nazw nie wpisuje typu organizacja bo po chuj i tak nie będzie
inizia ad imparare
these stupid names does not fit the type of organization because the dick and so will not be
Ci głupi nazwa nie pasuje do typu organizacji, ponieważ penis i tak nie będzie
inizia ad imparare
Those stupid name does not match the type of organization, because the penis and so will not be
oskarżyć kogoś o coś
inizia ad imparare
accuse sb of sth
wbrew prawu
inizia ad imparare
against the law
aresztować
inizia ad imparare
arrest
być/siedzieć w więzieniu
inizia ad imparare
be in prison
złamać prawo
inizia ad imparare
break the law
przestrzegać prawa
inizia ad imparare
obey the law
szanować prawo
inizia ad imparare
respect the law
rozprawa
inizia ad imparare
caputal punishment
kara śmierci
inizia ad imparare
Death penalty
sprawa
inizia ad imparare
case
wskaźnik przestępczości
inizia ad imparare
crime rate
przestępca
inizia ad imparare
criminal
popełnić przestępstwo
inizia ad imparare
commit suicide
popełnić samobójstwo
inizia ad imparare
commit suicide
wyrok śmierci
inizia ad imparare
death sentence
pójść do więzienia
inizia ad imparare
go to pirson
uciec z więzienia
inizia ad imparare
escape from pirson
składać zeznania
inizia ad imparare
give evidence
winny
inizia ad imparare
guilty
niewinny
inizia ad imparare
innocent
prowadzić śledztwo
inizia ad imparare
investigate
sędzia
inizia ad imparare
judge
uzasadnienie
inizia ad imparare
justification
przestępczość nieletnich
inizia ad imparare
juvenile crime
dożywocie
inizia ad imparare
life sentence
przestępstwo
inizia ad imparare
offence
przestępczość zorganizowana
inizia ad imparare
organized crime
uchwalić
inizia ad imparare
pass
przyjąć ustawę
inizia ad imparare
adopt a law
więzienie
inizia ad imparare
prison
dowód
inizia ad imparare
evidence
kara
inizia ad imparare
punishment
uwiezic kogoś
inizia ad imparare
put sb in prison
zwolnić kogoś z więzienia
inizia ad imparare
release sb from prison
podejrzany
inizia ad imparare
suspect

Devi essere accedere per pubblicare un commento.