Bednarski - Tatiana - C 3 Unit 1 Alpha

 0    29 schede    skycygan
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
siły powietrzne, lotnictwo
inizia ad imparare
air force
most powietrzny
inizia ad imparare
airlift
ładunek
inizia ad imparare
cargo
łańcuch dowodzenia, hierarchia służbowa
inizia ad imparare
chain of command
lista kontrolna
inizia ad imparare
a check
obecnie
inizia ad imparare
currently
jednostka macierzysta
inizia ad imparare
home station
łączne
wliczając coś, z włączeniem czegoś
inizia ad imparare
inclusive
inclusive of something
szef załadunku (towarów i pasażerów)
inizia ad imparare
loadmaster
utrzymanie, koserwacja
Utrzymanie prędkości na autostradzie było bardzo ciężkie.
inizia ad imparare
maintenance
The maintenance of the speed on the highway was very hard.
lista załadunkowa
inizia ad imparare
a manifest
ewakuacja medyczna
inizia ad imparare
medical evacuation (MEDEVAC)
po locie
inizia ad imparare
post-flight
poszukiwanie i ratownictwo
inizia ad imparare
search and rescue
wsparcie
inizia ad imparare
support
oddelegowanie
inizia ad imparare
temporary duty assignment
być wysłanym (ulokowanym, rozmieszczonym)
inizia ad imparare
to be deployed
przeprowadzać, wykonywać
Musi zostać przeprowadzonych więcej eksperymentów.
inizia ad imparare
to carry out
More experiments have to be carried out.
sprawdzić według (listy)
inizia ad imparare
to check against
zapewniać
inizia ad imparare
to ensure
przeprowadzić (wykonać)
Oczekuję, że wykonasz moje rozkazy.
inizia ad imparare
to execute
I expect you to execute my orders.
wprowadzać do akt / archiwizować
inizia ad imparare
to file
monitorować
inizia ad imparare
to monitor
operować na (działać na)
inizia ad imparare
to operate
wykonywać
On przeprowadził operację bezbłędnie. Dobrze się spisałeś, jestem z ciebie dumny.
inizia ad imparare
to perform
He performed the surgery flawlessly. You performed well, I'm proud of you.
dokonywać przeglądu (ocenić)
W wojsku potrzebny był przegląd.
inizia ad imparare
to review
There was a need for review in the army.
zaplanować
inizia ad imparare
to schedule
służyć
inizia ad imparare
służyć in inglese
to serve
nadzorować
inizia ad imparare
to supervise

Devi essere accedere per pubblicare un commento.