Bednarski - Tatiana - Lista 2

 0    42 schede    skycygan
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
działać w zastępstwie
inizia ad imparare
to act by proxy
agresja
inizia ad imparare
aggression
sojusz, przymierze
inizia ad imparare
alliance
sojusznicy
inizia ad imparare
allies
aneksja, zajęcie
inizia ad imparare
an annexation
są oczekiwane
inizia ad imparare
are expected
przybywający
inizia ad imparare
arriving
niezwłocznie, w krótkim terminie
inizia ad imparare
at short notice
zaangażowanie, zobowiązanie / obowiązek
inizia ad imparare
commitment
kolejno
inizia ad imparare
back-to-back
zaprojektowany, zaplanowany
inizia ad imparare
be designed
zaplanować coś zrobić
inizia ad imparare
be set to do something
drogą (lądową, powietrzną, morską)
inizia ad imparare
by (land, air, sea)
nadchodzący
inizia ad imparare
comming
ciągły, ciągła (obecność)
inizia ad imparare
continuous (presence)
rozmieszczenie
inizia ad imparare
deployment
Zastępca
inizia ad imparare
a deputy
ambasada
inizia ad imparare
embassy
w zastępstwie
inizia ad imparare
in lieu of
integralność, uczciwość
inizia ad imparare
integrity (unity)
następstwa
inizia ad imparare
aftermath
w krótkim czasie
inizia ad imparare
in the short term
kluczowy
inizia ad imparare
key (fundamental)
rosnący
inizia ad imparare
mounting (going up)
ruchy, przemieszczenia
inizia ad imparare
movements
wybuch, poczatek
inizia ad imparare
an outbreak (start)
elementy (wyposażenia wojskowego)
inizia ad imparare
pieces (of military equipment)
zasobny, bogaty
inizia ad imparare
prosperous (flourishing)
zastąpując
inizia ad imparare
replacing (i am replacing)
miejsca
inizia ad imparare
sites (locations)
wywołać obawy (niepokoje)
inizia ad imparare
to spark fears
winić za
inizia ad imparare
to blame for
przeprowadzać
inizia ad imparare
to conduct (carry out)
powstrzymać (zniechęcić)
inizia ad imparare
to deter (discourage)
nazywać
inizia ad imparare
to dubb (to call)
uspokoić
inizia ad imparare
to ensure (to make sure)
podpadać pod
inizia ad imparare
to fall under
zostrzyć (napięcia)
inizia ad imparare
to heighten (tensions)
rozpocząć (wystartować, wodować, wprowadzać na rynek)
inizia ad imparare
to launch
utrzymać (w dobrym stanie, dbać)
inizia ad imparare
to maintain (to keep up)
zapewnić, uspokoić
inizia ad imparare
to reassure
zająć miejsce kogoś
inizia ad imparare
to take the place of somebody

Devi essere accedere per pubblicare un commento.