Bednarski - Tatniana - Lista 8

 0    59 schede    skycygan
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zaniechać
inizia ad imparare
abandon
porzucić (opuścić
inizia ad imparare
abandon (give up)
według (zgodnie z)
inizia ad imparare
according to
zamach
inizia ad imparare
assassination
próba (zrobienia czegoś)
inizia ad imparare
an attempt
próba
inizia ad imparare
attempt (effort)
być czymś zdumionym
inizia ad imparare
be amazed at
bombardowanie
inizia ad imparare
bombing
pobudzić (zwiększać, poprawiać)
inizia ad imparare
boost
oddychanie
inizia ad imparare
breathing
przerwanie ognia
inizia ad imparare
ceasefire (truce)
dobroczynność
inizia ad imparare
charity
wojna domowa
inizia ad imparare
civil war
dostać się pod ostrzał
inizia ad imparare
come under fire
konsensus (jednomyślność, zgodna opinia)
inizia ad imparare
consensus (agreement)
antyterrorystyczny
inizia ad imparare
counter terrorism
planowany, oczekiwany
inizia ad imparare
due (expected)
albo... albo
inizia ad imparare
either... or
wprowadzić w życie
inizia ad imparare
enforce (impose)
trakcja
inizia ad imparare
faction
zażarta bitwa
inizia ad imparare
fierce battle (violent)
na czele
inizia ad imparare
forefront
hojność
inizia ad imparare
generosity
partyzant
inizia ad imparare
guerrilla (partisan)
wywiad
inizia ad imparare
intelligence agency
trwały (efekt)
inizia ad imparare
lasting
rozpocząć
inizia ad imparare
launch (begin)
wyzwolenie
inizia ad imparare
liberation
utrzymywać
inizia ad imparare
maintain
baza wojskowa
inizia ad imparare
military base
ruch
inizia ad imparare
move (step)
wielokrotny
inizia ad imparare
multiple
proces pokojowy
inizia ad imparare
peace process
buntowniczy (zbuntowany)
inizia ad imparare
rebel
kurort
inizia ad imparare
resort (holiday place)
skutkować w (pociągnąć za sobą)
inizia ad imparare
result in
bezpieczny
inizia ad imparare
secure (safety)
zdobywać garnizon
inizia ad imparare
seize the garrison
żołnierz
inizia ad imparare
service member
stocznia
inizia ad imparare
shipyard
chory
inizia ad imparare
sick (ill)
skutki uboczne
inizia ad imparare
side-effect
równoczesny
inizia ad imparare
simultaneous
źródło
inizia ad imparare
source
rozpaść się
inizia ad imparare
split (break)
drużyna
inizia ad imparare
team (group)
grozić
inizia ad imparare
threaten
więź z
inizia ad imparare
a tie to
oddychać
inizia ad imparare
to breathe
potwierdzić
inizia ad imparare
to confirm
zniesławienie
inizia ad imparare
to defame
wytwarzać
inizia ad imparare
to manufacture
knuć spisek
inizia ad imparare
to plot
trener
inizia ad imparare
a trainer
leczenie
inizia ad imparare
treatment
plemię
inizia ad imparare
tribe
rozejm
inizia ad imparare
truce (cease fire)
ONZ
inizia ad imparare
The united nations
ważny (istotny)
inizia ad imparare
vital (very important)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.