Berez, umowy do końca;)

 0    46 schede    anglofil
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
vacancy (fill)
inizia ad imparare
wakat / uzupełnić, obsadzić wakat
vacation / normal vacation (AmE)
inizia ad imparare
urlop / normalny wymiar urlopu
valid termination
inizia ad imparare
skuteczne wypowiedzenie umowy
variation, amendment
inizia ad imparare
zmiana, aneks
vary
inizia ad imparare
zmieniać tekst umowy
visit and inspect
inizia ad imparare
skontrolować na miejscu
voluntary
inizia ad imparare
nieobowiązkowe
voluntary petition in bancruptcy
inizia ad imparare
wniosek dłużnika o otwarcie postępowania upadłościowego
voluntary proceeding
inizia ad imparare
wszczęte na własny wniosek postępowanie sądowe
voluntary proceeding
inizia ad imparare
wszczęte na swój własny wniosek
voting stock
inizia ad imparare
kapitał akcyjny spółki
waiver, to waive
inizia ad imparare
dobrowolne odstąpienie od, dobrowolnie odstąpić od, zrzeczenie się prawa do
waiver of jury trial/ waiver of trial by jury
inizia ad imparare
odstąpienie od prawa do procesu przed ławą przysięgłych
warehouse receipt
inizia ad imparare
rewers
warrant
inizia ad imparare
warrant (sic!)
warranties and representations
inizia ad imparare
oświadczenia
warranty
inizia ad imparare
rękojmia
warranty /upon breach of any warranty
inizia ad imparare
poboczny warunek umowy/ w przypadku naruszenia któregoś z warunków pobocznych umowy
warranty service
inizia ad imparare
serwis gwarancyjny
warrany, guarantee
inizia ad imparare
gwarancja (zamiennie) w sensie ścisłym warranty to rękojmia, wynika ona z samego faktu sprzedaży, a gwarancja to odrębne zobowiązanie umowne. Też poboczny warunke umowy w innym znaczeniu.
when due
inizia ad imparare
w terminie płatności, terminowo
where appropriate
inizia ad imparare
tam gdzie jest to uprawnione, uzasadnione
where appropriate
inizia ad imparare
tam, gdzie jest to uprawnione, uzasadnione
wherever located
inizia ad imparare
bez względu na położenie, lokalizację
whether
inizia ad imparare
zarówno jak, bez względu na to czy, niezależnie od tego czy
whether A or B
inizia ad imparare
zarówno A jak B
whether based on
inizia ad imparare
niezależnie od tego, czy podstawą jest
whichever
inizia ad imparare
w zależności od wybranegow ariantu
wire transfer usa/ transfer uk
inizia ad imparare
przelew
with respect to
inizia ad imparare
dotyczący, na temat
withdraw from the p.
inizia ad imparare
wycofać się ze spółki
withholding
inizia ad imparare
zaliczki na podatek dochodowy
withholding tax
inizia ad imparare
podatek pobierany zaliczkowo
within 20 calendar days of
inizia ad imparare
w terminie 20 dni od
within instrument
inizia ad imparare
pod niniejszym dokumentem
withold consent (unreasonably)
inizia ad imparare
odmówić wydania zgody bez wskazania uzasadnionych powodów
without liability and/or prejudice
inizia ad imparare
bez skutku dla odpowiedzialnosci i/lub uszczerbku dla praw
without limitation
inizia ad imparare
w szczególności („to ale też inne rzeczy”)
without limitation to the generality of the foregoing
inizia ad imparare
bez ograniczenia ogólności powyższych postanowień
without limiting the generality of
inizia ad imparare
nie uchybiając przedstawionym powyżej postanowieniom
without objection
inizia ad imparare
bez zgłaszania sprzeciwu
without prejudice to the generality of this provision
inizia ad imparare
nie uchybiając pozostałym postanowieniom niniejszej klauzuli
without regard to
inizia ad imparare
nie biorąc pod uwagę, nie uwzględniając
work for sb
inizia ad imparare
przyjąć zlecenie
writ
inizia ad imparare
pismo sądowe
written statement
inizia ad imparare
oświadczenie na piśmie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.