Berez, umowy do q

 0    133 schede    anglofil
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
obligation
inizia ad imparare
zobowiązanie
obtain
inizia ad imparare
uzyskać
obtain approval
inizia ad imparare
uzyskać zgodę
occasion
inizia ad imparare
przypadek
od rozdz. 4 schedule
inizia ad imparare
zał. uzupełniające info w treści umowy
of every kind and description (X of every kind...)
inizia ad imparare
całość X, wszelkiego rodzaju X
offending term or provision
inizia ad imparare
wadliwe postanowienie umowy
offeror / offeree
inizia ad imparare
oferent / adresat oferty
office
inizia ad imparare
gabinet
officer
inizia ad imparare
członek kierownictwa spółki
offices
inizia ad imparare
biura, pomieszczenia
offshore
inizia ad imparare
kraj o łagodnym reżimie podatkowym
omit
inizia ad imparare
pominąć
on accaptance
inizia ad imparare
z chwilą akceptacji, w momencie akceptacji
on an X basis
inizia ad imparare
z częstotliwością X
on or before X
inizia ad imparare
do dnia X włącznie
once
inizia ad imparare
gdy
onshore
inizia ad imparare
kraj o standardowym reżimie podatkowym
operate
inizia ad imparare
skutkować, oznaczać, interpretować jako
operating policy/ operating policies
inizia ad imparare
zasada postępowania, przepisy wewnętrzne/ strategia działania s-ki
operation
inizia ad imparare
eksploatowanie, użytkowanie
operation of a business
inizia ad imparare
prowadzenie działalności gospodarczej
operation of X’s business as currently conducted
inizia ad imparare
prowadzenie działalności gospodarczej w obecnej formie
opportunity
inizia ad imparare
sposobność, możliwość, okazja
oral agreements
inizia ad imparare
uzgodnienia, ustalenia ustne
order procedures
inizia ad imparare
tryb składania zamówień
ordinary care
inizia ad imparare
należyta staranność
organisation and authorisation
inizia ad imparare
utworzenie i umocowanie
organised
inizia ad imparare
zawiązany, założony
organize
inizia ad imparare
założyć,
other request
inizia ad imparare
inne pismo procesowe (gdy mowa o procedurze sądowej)
other terms
inizia ad imparare
pozostałe terminy
other than
inizia ad imparare
inny niż
other than (+as set forth in)
inizia ad imparare
z wyjątkiem, za wyjątkiem, wyjąwszy (okoliczności przedstawione w)
otherwise
inizia ad imparare
inaczej
outside the control of
inizia ad imparare
na który nie ma wpływu
overcome an obstacle
inizia ad imparare
opanować przeszkodę
overcome by reasonable dilligence
inizia ad imparare
opanować przy zachowaniu należytej staranności
overdue, past due
inizia ad imparare
przeterminowany
overnight
inizia ad imparare
w ciągu 24 godzin
owned
inizia ad imparare
będący własnością
P. shall continue indefinitely
inizia ad imparare
czas trwania spółki jest nieograniczony
paragraph
inizia ad imparare
litera
parental leave
inizia ad imparare
urlop macierzyński
partner
inizia ad imparare
partner, wspólnik (osobowe)
partners shall contribute various assets to the capital of the p-ship
inizia ad imparare
wspólnicy wnoszą do majątku spółki różne składniki majątkowe
partnership
inizia ad imparare
spółka, ale i wspólnicy
partnership business
inizia ad imparare
sprawy spółki osobowej
partnership interest
inizia ad imparare
udział wspólnika w spółce
payable at
inizia ad imparare
płatny w wysokości
payable at any time
inizia ad imparare
płatna w dowolnym terminie
payable on (tax)
inizia ad imparare
płatny od
payment
inizia ad imparare
zapłata (w umowie o pracę)
payment date
inizia ad imparare
termin płatności
peer
inizia ad imparare
osoba na tym samym stanowisku
peer + stanowisko (np. peer market analyst)
inizia ad imparare
osoby zatrudnione na tym samym stanowisku
penalty
inizia ad imparare
kara
per annum, p.a
inizia ad imparare
w skali roku
percentage point
inizia ad imparare
punkt procentowy
perfect
inizia ad imparare
nadać zabezpieczeniu pełną moc prawną
perfection
inizia ad imparare
nadanie zabezpieczeniu pełnej mocy prawnej
perform and carry out
inizia ad imparare
wykonać
performance
inizia ad imparare
wyniki, jakie zależy od tematu np. w przypadku samolotu to osiągi
permit
inizia ad imparare
zezwolenie, pozwolenie, koncesja
permitted claim
inizia ad imparare
roszczenie dopuszczalne, dozwolone
permitted transfer
inizia ad imparare
dozwolone przepisami przeniesienie udziału w spółce na inną osobę
personal accident insurance
inizia ad imparare
indywidualne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
personal and financial situation
inizia ad imparare
sytuacja osobista i majątkowa
personal property
inizia ad imparare
ruchome składniki majątku
personal property
inizia ad imparare
majątek ruchomy
personal property, chattels
inizia ad imparare
ruchome składniki majątku
personal representative
inizia ad imparare
przedstawiciel
persons or entities
inizia ad imparare
podmioty posiadające lub nieposiadające osobowość prawną (persons- osoby fizyczne lub prawne, entities- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej)
persons or entities
inizia ad imparare
podmioty
petition in bancruptcy
inizia ad imparare
otwarcie postępowania upadłościowego
place an order
inizia ad imparare
składać zamówienie
plan ang.
inizia ad imparare
program pol.
plant and machinery
inizia ad imparare
maszyny i urządzenia
PLC
inizia ad imparare
public limited company, tj. s-ka akcyjna w UK i Irlandii
pledge
inizia ad imparare
zastawić ruchomość, ustanowić zastaw na ruchomości, obciążyć majątek
pledgor / pledgee
inizia ad imparare
zastawca/ zastawnik
policies, practices and procedures
inizia ad imparare
zasady postępowania obowiązujące w spółce, procedury i regulaminy = zbiorczo tłumaczymy jako procedury
postage
inizia ad imparare
opłata pocztowa
power and right
inizia ad imparare
uprawnienie
powers and duties
inizia ad imparare
uprawnienia i obowiązki
practicable/ as soon as practicable
inizia ad imparare
wykonalny/ w najkrótszym możliwym terminie
practices
inizia ad imparare
procedury
preceding
inizia ad imparare
poprzedzający
prejudice
inizia ad imparare
uchylać
premium
inizia ad imparare
premia emisyjna, ulga
prepare an agreement
inizia ad imparare
sporządzić umowę
prepay
inizia ad imparare
przedpłacić
presence in person
inizia ad imparare
osobista obecność
prevail
inizia ad imparare
mieć moc rozstrzygającą
prevail, control
inizia ad imparare
mieć decydujące znaczenie
prevent
inizia ad imparare
uniemożliwić
price list
inizia ad imparare
cennik
principal amount
inizia ad imparare
kapitał
principal balance
inizia ad imparare
kapitał kredytu
principal/ agent
inizia ad imparare
mocodawca/ pełnomocnik
principle place of business
inizia ad imparare
główne miejsce prowadzenia działalności
prior agreements
inizia ad imparare
wcześniejsze ustalenia
prior notice / upon reasonable prior notice
inizia ad imparare
wcześniejsze powiadomienie/ za wcześniejszym powiadomieniem przedstawionym w zasadnym terminie
prior written approval, consent
inizia ad imparare
uprzednia zgoda na piśmie
prior, contemporaneous, subsequent
inizia ad imparare
wcześniejsze, obecne i późniejsze
pro rata/ pari passu
inizia ad imparare
proporcjonalnie
procedure/ practice(s)
inizia ad imparare
REGULAMINY, nie jest to jedynie procedura (procedura = practice)
procedures
inizia ad imparare
regulaminy
proceeds of the loan
inizia ad imparare
środki finansowe pozyskane z kredytu
process
inizia ad imparare
pismo procesowe
professional fees
inizia ad imparare
koszty usług zleconych
professional performace
inizia ad imparare
świadczenie usług o wysokiej jakości
professional services
inizia ad imparare
usługi świadczone przez przedstawicieli wolnych zawodów
prohibition
inizia ad imparare
całkowity zakaz
project / investment
inizia ad imparare
przedsięwzięcie, inwestycja / inwestycja finasowa!
promise
inizia ad imparare
przyrzeczenie, zobowiązanie
promissory note
inizia ad imparare
weksel własny
prompt reimbursement
inizia ad imparare
bezzwłoczny zwrot
prompt, forthwith
inizia ad imparare
bezzwłocznie
proper and duly authorised
inizia ad imparare
właściwie umocowany, upełnomocniony
properties
inizia ad imparare
działki, budynki, pomieszczenia (to na co dzielimy property)
property / properties
inizia ad imparare
nieruchomości/ majątek
property niepol./ a property policzalne
inizia ad imparare
majątek/ działka, nieruchomość
proprietary director
inizia ad imparare
członek zarządu posiadający/kontrolujący znaczący pakiet akcji spółki
proprietary rights
inizia ad imparare
prawa własności
provide in the agreement
inizia ad imparare
zapisać, określić w tekście umowy
prudent
inizia ad imparare
działający w najlepszym interesie spółki
przyrzeczenia
inizia ad imparare
covenants
Pty.
inizia ad imparare
odpowiednik private limied company (Ltd.) w Australii i Afryce
public domain / in the public domain
inizia ad imparare
grunty nie będące własnością prywatną, utwory nie chronione prawem autorskim/ powszechnie dostępny
purchase order
inizia ad imparare
zlecenie zakupu/ zamówienie
purpose and nature of the partnership
inizia ad imparare
przedmiot działalności spółki
purpose of the agreement
inizia ad imparare
cel umowy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.