Berezowski, umowy, b

 0    49 schede    anglofil
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
balance
inizia ad imparare
saldo
bank charges
inizia ad imparare
opłaty bankowe
bank charges/ free of bank charges
inizia ad imparare
opłaty bankowe/ kwota wolna od opłat bankowych, tj. kwota netto
bank’s customary fees
inizia ad imparare
standardowe opłaty i prowizje
banking day
inizia ad imparare
dzień roboczy dla banków
bankruptcy
inizia ad imparare
upadłość, spółki osobowe
base rate, prime rate
inizia ad imparare
stopa bazowa
based on
inizia ad imparare
oparty na
basic remuneration
inizia ad imparare
wynagrodzenie zasadnicze
basis point
inizia ad imparare
punkt bazowy
be at variance with sth.
inizia ad imparare
być sprzecznym z czymś
be in default
inizia ad imparare
być w zwłoce
because of/ by reason of
inizia ad imparare
z powodu
become the co-ownership
inizia ad imparare
Stać się współwłasnością
beneficial owner / beneficial ownership
inizia ad imparare
beneficjent / sprawowanie kontroli za pośrednictwem zarządu powierniczego
beneficiary
inizia ad imparare
osoba uprawniona z tytułu umowy
beneficiary - the seller or ultimate recipient of funds
inizia ad imparare
beneficjent
beneficiary right
inizia ad imparare
uprawnienie z tytułu umowy
benefits
inizia ad imparare
dodatkowe świadczenia
Bill of lading
inizia ad imparare
list przewozowy, konosament
bind upon sb.
inizia ad imparare
wiązać kogoś
binding effect
inizia ad imparare
moc wiążąca
board action
inizia ad imparare
decyzja rady / zarządu, rozpatrzenie porządku obrad
boiler plate
inizia ad imparare
matryca
books
inizia ad imparare
księgi rachunkowe
books and records
inizia ad imparare
księgi rachunkowe spółki m
books of account/ books of records/books of the compant
inizia ad imparare
księgo rachunkowe spółki
books of record and account
inizia ad imparare
księgi rachunkowe spółki
breach
inizia ad imparare
naruszać, naruszenie
breach
inizia ad imparare
naruszenie
business niepol./ business pol.
inizia ad imparare
działalność gospodarcza / podmiot gospodarczy, spółka
business and activities
inizia ad imparare
działalność
business and affairs
inizia ad imparare
sprawy spółki
business day
inizia ad imparare
dzień roboczy
business name/ registered business name
inizia ad imparare
firma spółki
business of
inizia ad imparare
działalność gospodarcza w zakresie
business, trade, occupation
inizia ad imparare
?
businesslike
inizia ad imparare
zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką
but one and the same
inizia ad imparare
wyłącznie jeden i ten sam
by an instrument in writing
inizia ad imparare
w formie pisemnej
by and between, by and among
inizia ad imparare
pomiędzy
by any other means
inizia ad imparare
ani w żaden inny sposób
by implication
inizia ad imparare
?
by means of
inizia ad imparare
za pomocą
by motion
inizia ad imparare
za pomocą wniosku
by or against
inizia ad imparare
przez lub przeciwko
by reason of Act of God
inizia ad imparare
z powodu zdarzeń losowych / działania żywiołów
by reason of= because of
inizia ad imparare
z powodu
by-laws
inizia ad imparare
dokumenty wewnętrzne spółki

Devi essere accedere per pubblicare un commento.