Business English 2017.01-02

 0    35 schede    japiwo
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
coś nie jest usłane różami
inizia ad imparare
sth is not a bed of roses
cichy jak mysz
inizia ad imparare
as silent as a mouse
do tej pory / jak dotąd / dotychczas
do tej pory nie mamy żadnej wiadomości
inizia ad imparare
thus far
thus far we don'y have any information
wieloletni / odwieczny / stary [prezenter, wróg, przyjaciel]
inizia ad imparare
long-time [presenter, enemy, friend]
leżeć u podłoża czegoś
inizia ad imparare
to be / lie at the bottom of sth
kwestia sporna
inizia ad imparare
controversial / contentious issue
tym samym ..., robiąc to... (o skutku czegoś
inizia ad imparare
in so doing...
palącym pytaniem jest...
inizia ad imparare
burning question is...
gruntownie coś odnowić / całkowicie przerobić / przeprowadzić przegląd czegoś
inizia ad imparare
to overhaul sth [procedure, car]
nazwać / przechrzcić (Żelażna Dama)
pani Thatcher była nazywana Żelazną Damą
inizia ad imparare
to dub
Mrs Thatcher was dubbed (into) the Iron Lady
nawiązać kontakty handlowe
inizia ad imparare
to forge commercial links / ties
zbadać [investigate - affair], [explore - hole], wysondować
inizia ad imparare
to probe [public opinion, scandals]
położyć podwaliny pod coś / przygotować się na coś
inizia ad imparare
to lay the groundwork for sth
protokół ustaleń
inizia ad imparare
memorandum of understanding
wiadomosć z pierwszej ręki
inizia ad imparare
first-hand news
zadręczać kogoś [pytaniami, problemami]
inizia ad imparare
to plague sb [questions, problems]
wszystko na to wskazuje
inizia ad imparare
all signs point to sth
sukces może być wciąż w zasięgu ręki
inizia ad imparare
success may still be at hand
zagadka (zadać / rozwiązać)
inizia ad imparare
riddle (ask or tell / solve)
ujrzeć światło dzienne
inizia ad imparare
to see the light of day
mężczyzna z błyskiem w oku
inizia ad imparare
a man with a twinkle in his eye
traf chciał, że...
inizia ad imparare
as luck would have it...
nie przyjmować 'nie' do wiadomośći / nie przyjmować do wiadomośći odmowy
inizia ad imparare
not to take no for an answer
grać na zwłokę
inizia ad imparare
to play a waiting game
bystry / sprytny [osoba, ruch], trafna [investycja]
inizia ad imparare
shrewd [person, move, investment]
nie wspominając już o...
inizia ad imparare
not to mention...
zdrowy i silny [osoba, gospodarka], treściwe [wino]
inizia ad imparare
robust [person, economy, wine]
wszystko dobre, co się dobrze kończy
inizia ad imparare
all's well that ends well
dać radę bez czegoś, obyc się bez czegoś
jeśli nie jesteś w stanie obyć się jedzienia śmieciowego...
inizia ad imparare
to do without sth
if you can't do without junk food
za jednym zamachem / jednym tchem
inizia ad imparare
in one go
powracający [problem, uczucie, ból głowy]
inizia ad imparare
recurrent [problem, feeling, headache]
pakuj manatki, jedziemy!
inizia ad imparare
pack your bags, go
niemający sobie równych
inizia ad imparare
second to none
dotąd / do tej pory...
inizia ad imparare
up until now... (thus far)
nie od razu Rzym zbudowano
inizia ad imparare
Rome wasn't built in a day

Devi essere accedere per pubblicare un commento.