classyfying psychology

 0    47 schede    Daria50
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
różne sposoby
inizia ad imparare
variety of ways
Oglądany jako
inizia ad imparare
viewed either as
czysta Nauka
inizia ad imparare
pure science
Applied Science
inizia ad imparare
applied science
podejście
inizia ad imparare
approach
alternatywnie
inizia ad imparare
alternatively
Klasyfikacja według
inizia ad imparare
classification under
zasady teoretyczne
inizia ad imparare
theoretical principles
podzielone
inizia ad imparare
divided into
specjalistyczne dziedziny
inizia ad imparare
specialist fields
należy traktować jako
inizia ad imparare
be regarded as
poszerzyć wiedzę
inizia ad imparare
expand knowledge
Stanowią fundamenty dalszych badań
inizia ad imparare
lay the foundations for further research
kontrolowane warunki
inizia ad imparare
controlled conditions
szczególnie istotne
inizia ad imparare
particularly relevant
cele praktyczne
inizia ad imparare
practical purposes
na przykład
inizia ad imparare
for instance
praktyczne zastosowania teorii
inizia ad imparare
practical applications of a theory
Wpływ deprywacji snu
inizia ad imparare
effect of sleep deprivation
Sklasyfikowany jako
inizia ad imparare
classifified as
podzielony na
inizia ad imparare
divided into
jak sama nazwa wskazuje
inizia ad imparare
as the name suggests
Stanowic
inizia ad imparare
constitute
Ściśle związane z
inizia ad imparare
closely connected with
koniecznie
inizia ad imparare
necessarily
rozróżniać pomiędzy
inizia ad imparare
distinguish between
prawie wyłącznie
inizia ad imparare
almost exclusively
Wpływy zewnętrzne
inizia ad imparare
external influences
Odrzucać wiarę ze
inizia ad imparare
reject the belief that
Czynniki subiektywne
inizia ad imparare
subjective factors
Uznać ważność
inizia ad imparare
recognize the validity of
łączyć to z
inizia ad imparare
combine this with
rozumowanie
inizia ad imparare
reasoning
Freud uznał, że
inizia ad imparare
Freud took the view that
Nieświadomosc kieruje ludzkim zachowaniem
inizia ad imparare
unconscious drives human behaviour
Stwierdzić/potwierdzić
inizia ad imparare
asserte
Wolna wola
inizia ad imparare
indyvidual free will
W dalszym rozwoju
inizia ad imparare
in a further development
Zlikwidowal
inizia ad imparare
evolded
Kontekst społeczno-historyczny
inizia ad imparare
socio-historic context
na przykład
inizia ad imparare
for instance
Testy poznawcze
inizia ad imparare
cognitive tests
Ograniczenia uwagi lub postrzegania
inizia ad imparare
limitations in attention or perception
trzeba odnieść się do
inizia ad imparare
need to refer to
Rozwój afektywny
inizia ad imparare
affective development
Granic między nimi
inizia ad imparare
boundaries between them
Ani ustalone, ani wzajemnie się wykluczające
inizia ad imparare
neither fixed nor mutually exclusive

Devi essere accedere per pubblicare un commento.