clean supreme and disruptive green

 0    28 schede    angdakri
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
theme
This musical theme is lovely.
inizia ad imparare
motyw
Ten motyw muzyczny jest śliczny.
forecast
inizia ad imparare
prognoza
anticipation
Tony sat in nervous anticipation, knowing that his exam results could be there any minute.
inizia ad imparare
przewidywanie
Tony siedział w nerwowym oczekiwaniu, wiedząc, że wyniki jego egzaminów mogą pojawić się w każdej chwili.
feature
This song by Michael Jackson features some lines sang by Freddie Mercury.
inizia ad imparare
cecha
Ta piosenka Michaela Jacksona zawiera kilka wersów śpiewanych przez Freddie'ego Mercury.
to feature strongly
inizia ad imparare
mocno podkreślać
supreme
inizia ad imparare
najwyższy
weaving
inizia ad imparare
tkactwo
scope
The scope of your bachelor's thesis is too broad. I think you should narrow it down.
inizia ad imparare
zakres
Zakres twojej pracy licencjackiej jest zbyt szeroki. Myślę, że powinieneś go zawęzić.
depth and breadth
inizia ad imparare
głębokość i szerokość
disruptive
inizia ad imparare
uciążliwy
inherent
The drive to reproduce is an inherent part of human nature.
inizia ad imparare
nieodłączny
Dążenie do rozmnażania się jest nieodłączną częścią natury ludzkiej.
leveraging resources
inizia ad imparare
wykorzystywać zasoby
although
inizia ad imparare
mimo że
indulgent
inizia ad imparare
pobłażliwy
savvy
inizia ad imparare
rozumieć
upsurge
inizia ad imparare
nagły wzrost
in tune
inizia ad imparare
nastrojony
plain
inizia ad imparare
równy
sophistication
inizia ad imparare
wyrafinowanie
escapism
inizia ad imparare
eskapizm
burgeoning population
inizia ad imparare
rosnącej populacji
extensive
inizia ad imparare
rozległy
pester
inizia ad imparare
prześladować, męczyć
persistent
inizia ad imparare
uporczywy
fuzzy
inizia ad imparare
niewyraźny
blurring
inizia ad imparare
zamazywanie
tempt
inizia ad imparare
kusić
hemp
inizia ad imparare
konopie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.