Common Adjective

 0    35 schede    mario360x
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zły
Nie jestem złym człowiekiem.
inizia ad imparare
bad
I'm not a bad person.
duży
masz duży nos.
inizia ad imparare
big
You have a big nose.
niebezpieczny
To miasto jest niebezpieczne.
inizia ad imparare
dangerous
This city is dangerous.
brudny
Twoja koszula jest brudna.
inizia ad imparare
dirty
Your shirt is dirty.
łatwy
Egzaminy nie były łatwe.
inizia ad imparare
easy
The exams weren't easy.
pusty
Musimy iść na zakupy, bo lodówka jest pusta.
inizia ad imparare
empty
We need to go shopping because the fridge is empty.
drogi
Nie kupiłam samochodu, gdyż był zbyt drogi.
inizia ad imparare
expensive
I didn't buy the car because it was too expensive.
daleko
To jest zbyt daleko.
inizia ad imparare
far
It's too far away.
szybki
Jedziesz zbyt szybko.
inizia ad imparare
fast
You drive too fast.
wysoki
Ten budynek jest wysoki.
inizia ad imparare
high
This building is high.
1. pikantny 2. gorący
Na zewnątrz jest gorąco.
inizia ad imparare
hot
It's hot outside.
długi
Twoje włosy są takie długie.
inizia ad imparare
long
Your hair is so long.
stary
Mój ojciec jest stary.
inizia ad imparare
old
My father is old.
bogaty
Bogaci mężczyźni są bardziej atrakcyjni.
inizia ad imparare
rich
Rich men are more attractive.
silny
Nie jestem na tyle silny, aby to podnieść.
inizia ad imparare
strong
I'm not strong enough to lift it.
niewłaściwe, złe
Twoja odpowiedź jest błędna.
inizia ad imparare
wrong
Your answer is wrong
tanie
Zegarek był bardzo tani. Kosztował zaledwie kilka dolarów.
inizia ad imparare
cheap
The watch was very cheap and cost only a few dollars.
czysty
Zajęło mi godzinę, by wyczyścić kabinę prysznicową.
inizia ad imparare
clean
It took me an hour to clean the shower cubicle.
zimny
Szef jest przeziębiony i nie przyjdzie na spotkanie.
inizia ad imparare
cold
The boss has a cold and won't come to the meeting.
trudny
To zadanie jest dla mnie zbyt trudne.
inizia ad imparare
difficult
This task is too difficult for me.
pełny
Życie jest pełne niespodzianek.
inizia ad imparare
full
Life is full of surprises.
1. dobro 2. dobry
Miłego dnia!
inizia ad imparare
good
Have a good day!
niski
Mój poziom energii jest bardzo niski.
inizia ad imparare
low
My energy level is really low.
blisko / niedaleko
Weekend jest blisko.
inizia ad imparare
near
Weekend is near.
nowy
Popatrz na mój nowy telefon.
inizia ad imparare
new
Look at my new phone.
biedny
Pochodzę z ubogiej rodziny.
inizia ad imparare
poor
I come from a poor family.
właściwe, słusznie
To prawidłowa odpowiedź.
inizia ad imparare
right
It's the right answer.
bezpieczne
Czy jesteśmy tutaj bezpieczni?
inizia ad imparare
safe
Are we safe here?
niski
Moja ładowarka do telefonu jest zbyt krótka.
inizia ad imparare
short
My phone charger is too short.
wolny
Twój samochód jest wolniejszy od mojego.
inizia ad imparare
slow
Your car is slower than mine.
mały
Mój dom jest mniejszy niż jej.
inizia ad imparare
small
My house is smaller than hers.
słaby
To dziecko jest słabe.
inizia ad imparare
weak
This child is weak.
popularne przymiotniki
inizia ad imparare
Common Adjectivea
rzeczowniki
inizia ad imparare
nouns
przymiotniki
inizia ad imparare
adjectives

Devi essere accedere per pubblicare un commento.