idiomi inglesi
EnglishEnglish
€19.99
/ Anno

idiomi inglesi
Padroneggia l'inglese con VocApp!

Impara i 500 idiomi più comuni!
Impara con più facilità grazie alle lezioni tematiche (colori, animali, mezzi di trasporto)!
Impara il lessico di cui avrai bisogno per esami come FCE o CAE!
Ricorda per sempre ciò che impari grazie al sistema di ripasso scandito nel tempo!
Prova gratuitamente (20 schede) o Acquista accesso completo
Colours  
69 schede
Entertainment  
12 schede
Food  
51 schede
Sport  
31 schede
Transport  
36 schede
Politics  
13 schede
Money  
50 schede
Shopping  
16 schede
Mostra tutte le lezioni (14)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


Indirizzo

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696

English idioms

Get to know common English idioms and speak like a local. This list of English idioms will help you understand English expressions and use popular English idioms and phrases in your daily life. You can download English idioms PDF form or learn them online with the hel of our Repetition System. Become proficient and use these must know English idioms with ease. Discover more phrases with British English slang and Cockney

Idioms in English

Discover over 100 idiomatic expression provided in this course and learn common English idioms quickly and efficiently. This list of English idioms will help ypu understand meaning of English idioms better and use them correctly in your speech. Popular English idioms are the key to sounding like a local. Study idioms in English now.

English language idioms

Study English idioms online with VocApp. Discover a list of English idioms , learn them and understand the meaning better with our course on common English idioms . Get to know idioms definitions and use them on the daily with ease. These must-know English idioms will help you communicate with English speakers better and understand them correctly.

Common English idioms

Did you know that there are more than 10,000 idioms in English ? We will help you learn the most popular English idioms and you can speak with confidence. English idioms are at times misleading and hard to understand but you can use this course to understand idioms definitions and use them correctly all the time. Here's more than 100 idiomatic expressions for you to improve your English and brighten up your speech.



Scheda