credit cards

 0    36 schede    sebii123
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
plastikowy pieniądz
inizia ad imparare
plastic money
dokuczliwy, nieznośny
Stanley jest bardzo nieznośnym dzieckiem.
inizia ad imparare
dokuczliwy, nieznośny in inglese
troublesome
Stanley is a very troublesome child.
karty kredytowe są praktyczne
inizia ad imparare
credit cards are practical
posiadacz karty kredytowej
inizia ad imparare
cardholder
łatwy i wygodny sposób robienia zakupów
inizia ad imparare
easy and convenient way of shopping
karta kredytowa pomaga rozwijać pozytywną historię kredytową
inizia ad imparare
Credit card helps to develop a positive credit history
sprzyjający
inizia ad imparare
conducive
sprzyjający w uzyskaniu kredytu mieszkaniowego
inizia ad imparare
It is conducive to getting home loan
bodziec, motywacja, zachęta
inizia ad imparare
incentive, motivation
Jako dodatkowa zachęta, jest butelka szampana dla najlepszego zespołu.
inizia ad imparare
As an added incentive, there is a bottle of champagne for the best team.
emitent, wystawca
emitent karty kredytowej
inizia ad imparare
issuer
the credit card issuer
Można płacić kartą za codzinne zakupy
inizia ad imparare
You can pay by credit card for everyday purchases
Karta kredytowa może być użyta za granicą
inizia ad imparare
Credit card can be used abroad
martwić się, przejmować się, kłopotać się
inizia ad imparare
bother
martwić się o bieżący kurs wymiany walut
inizia ad imparare
bother about the current exchange rate
zagubienie karty nie oznacza utratę pieniędzy
inizia ad imparare
loss of card does not mean loss of money
tak że nikt inny może użyć karty kredytowej
inizia ad imparare
so that no one else can use your credit card
nieefektywny (o działaniach), zawikłany (np. system), powolny
Lekarze narzekają, że system jest uciążliwy i zbiurokratyzowany
inizia ad imparare
cumbersome
Doctors are complaining that the system is cumbersome and bureaucratic.
być świadomym aby nie przekroczyć limitu
inizia ad imparare
Be aware that not exceed the limit
ostrożnie, oględnie (poruszać się, mówić)
Rząd odpowiedział ostrożnie do propozycji.
inizia ad imparare
cautiously
The government responded cautiously to the move.
system zabezpieczeń może nie zapewnić dostatecznej ochrony
inizia ad imparare
security system can not provide sufficient protection
nieskazitelny
inizia ad imparare
flawless / perfect
natychmiastowy
Jego reakcja była natychmiastowa.
inizia ad imparare
instantaneous
His reaction was instantaneous.
marnować coś, trwonić coś
Wyrzucać czyjeś pieniądze w błoto
inizia ad imparare
fritter away
Fritter one's money away
On roztrwonił fortunę na szybkie samochody i hazard.
inizia ad imparare
He frittered away a fortune on fast cars and gambling.
Posiadacz karty może się zadłużyć
inizia ad imparare
The cardholder is likely to run up a debt
zmuszać
Czułem się zmuszony, by powiedzieć jej prawdę.
inizia ad imparare
compel
I felt compelled to tell her the truth.
posiadacz karty jest zmuszany do płacenia za nie używanie jej
inizia ad imparare
the cardholder is compelled to pay for not using it
użycie karty kredytowej zagranicą jest kosztowne
inizia ad imparare
the use of credit cards abroad is costly
pobiera opłaty za używanie zagranicą
inizia ad imparare
charge a fee for using abroad
poważne problemy powstają kiedy karta kredytowa jest skradziona
inizia ad imparare
serious problems arise when the credit card is stolen
odpowiedzialny, podlegający obowiązkowy, narażony
Posiadacz karty może być narażony na utracić dużej ilości pieniędzy
inizia ad imparare
liable
cardholder may be liable to lose a great deal of money
oszukańczo, fałszywie, nieuczciwie
inizia ad imparare
fraudulently
rozwiązać kwestię
inizia ad imparare
resolve the issue
zadłużony, dłużny, winny (pieniądze)
inizia ad imparare
indebted
wyczerpywać coś, mieć mało czegoś
inizia ad imparare
run short of

Devi essere accedere per pubblicare un commento.