Czas teraźniejszy

 0    8 schede    mikuch80
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
She works in a bank.
inizia ad imparare
Ona pracuje w banku.
We've obviously read a lot of guide-books.
inizia ad imparare
Oczywiście przeczytałyśmy mnóstwo przewodników.
How long has he been ill?
inizia ad imparare
Od jak dawna choruje?
I haven't been to Spain since then.
inizia ad imparare
Od tamtego czasu nie byłem w Hiszpanii.
She's working on a new model.
inizia ad imparare
Ona pracuje nad nowym modelem.
I'm renovating an old cottage.
inizia ad imparare
Odnawiam stary domek wiejski.
They've been quarrelling again!
inizia ad imparare
Znowu się pokłucili!
We've been planning this trip for a year.
inizia ad imparare
Planujemy tę wycieczkę od lat.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.