Czasowniki, które nie tworzą Continuous (w zasadzie)

 0    75 schede    astak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
uwielbiać
inizia ad imparare
to adore
zgadzać się
inizia ad imparare
to agree
wydawać się
inizia ad imparare
to appear
mieć zastosowanie
inizia ad imparare
apply
zadziwiać
inizia ad imparare
astonish
być
inizia ad imparare
to be
wierzyć
inizia ad imparare
believe
należeć
inizia ad imparare
belong to
dotyczyć
inizia ad imparare
concern
składać się z
inizia ad imparare
consist of
zawierać
inizia ad imparare
to contain
kosztować
inizia ad imparare
to cost
zależeć od
inizia ad imparare
to depend on
zasługiwać
inizia ad imparare
to deserve (to do)
życzyć sobie, pragnąć, pożądać
inizia ad imparare
desire
nie cierpieć
inizia ad imparare
to detest
nie lubić
inizia ad imparare
to dislike
wątpić
inizia ad imparare
to doubt
równać się, dorównywać
inizia ad imparare
equal
sądzić
inizia ad imparare
feel
pasować, być dopasowanym
inizia ad imparare
fit
zapominać
inizia ad imparare
to forget
wybaczać
inizia ad imparare
forgive
sądzić
inizia ad imparare
guess
nienawidzić
inizia ad imparare
to hate
mieć, posiadać
inizia ad imparare
have
słyszeć
inizia ad imparare
to hear
mieć nadzieję
inizia ad imparare
to hope
wyobrażać sobie
inizia ad imparare
to imagine
wywierać wrażenie
inizia ad imparare
impress
zawierać, obejmować
inizia ad imparare
include
zamierzać
inizia ad imparare
intend
pociągać za sobą
inizia ad imparare
involve
wiedzieć, znać
inizia ad imparare
know
odczuwać brak, nie mieć
inizia ad imparare
lack
lubić
inizia ad imparare
to like
kochać
inizia ad imparare
to love
znaczyć, odgrywać rolę
inizia ad imparare
matter
znaczyć, mieć na myśli
inizia ad imparare
mean
mieć pewien rozmiar
inizia ad imparare
measure
zważać na coś, przejmować się czymś
inizia ad imparare
mind
potrzebować
inizia ad imparare
to need
zauważać
inizia ad imparare
to notice
być dłużnym, zawdzięczać
inizia ad imparare
owe
posiadać, być właścicielem
inizia ad imparare
own
spostrzegać, uświadamiać sobie
inizia ad imparare
perceive
sprawiać przyjemność, dogadzać, cieszyć
inizia ad imparare
please
posiadać
inizia ad imparare
to possess
woleć, przedkładać
inizia ad imparare
prefer
zakładać z góry
inizia ad imparare
presuppose
uświadamiać sobie
inizia ad imparare
realize
przypominać sobie
inizia ad imparare
recall
rozpoznawać
inizia ad imparare
recognize
uważać, sądzić
inizia ad imparare
regard
pozostawać
inizia ad imparare
to remain
pamiętać, przypominać sobie
inizia ad imparare
remember
wymagać, żądać
inizia ad imparare
require
być podobnym
inizia ad imparare
resemble
zaspokajać, zadowalać
inizia ad imparare
satisfy
widzieć, rozumieć
inizia ad imparare
see
wydawać się
inizia ad imparare
seem
mieć zapach
inizia ad imparare
smell
brzmieć
inizia ad imparare
sound
wystarczać
inizia ad imparare
suffice
nadawać się
inizia ad imparare
suit
przypuszczać
inizia ad imparare
suppose
zaskakiwać, dziwić
inizia ad imparare
surprise
mieć smak
inizia ad imparare
taste
skłaniać się ku czemuś
inizia ad imparare
tend
sądzić, uważać
inizia ad imparare
think
rozumieć, wnioskować
inizia ad imparare
understand
cenić
inizia ad imparare
value
chcieć, pragnąć
inizia ad imparare
to want
ważyć, mieć ciężar
inizia ad imparare
weigh
życzyć sobie
inizia ad imparare
wish

Devi essere accedere per pubblicare un commento.