czasowniki nieregularne

 0    133 schede    mamami274
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
być
inizia ad imparare
be was / were been
wytrzymać, znosić, rodzić
inizia ad imparare
bear bore born
uderzać
inizia ad imparare
beat beat beaten
stawać się, zostawać kimś
inizia ad imparare
become became become
zaczynać
inizia ad imparare
begin began begun
zgiąć, schylać się
inizia ad imparare
bend bent bent
oferować, licytować, wymagać
inizia ad imparare
bid bid (bade) bid (bidden)
przywiązać, zobowiązać
inizia ad imparare
bind bound bound
ugryźć
inizia ad imparare
bite bit bitten
krwawić
inizia ad imparare
bleed bled bled
wiać, dmuchać
inizia ad imparare
blow blew blown
złamać (się), stłuc (się)
inizia ad imparare
break broke broken
przynieść
inizia ad imparare
bring brought brought
emitować, rozprzestrzeniać
inizia ad imparare
broadcast broadcast(ed) broadcast(ed)
budować
inizia ad imparare
build built built
palić, spalić, parzyć
inizia ad imparare
burn burnt (burned) burnt (burned)
pękać, eksplodować
inizia ad imparare
burst
kupować
inizia ad imparare
buy bought bought
móc, potrafić
inizia ad imparare
can could been able to
łapać
inizia ad imparare
catch cought cought
wybierać
inizia ad imparare
choose - chose - chosen
przychodzić
inizia ad imparare
come
kosztować
inizia ad imparare
cost
skradać się, pełzać
inizia ad imparare
creep crept crept
ciąć, kroić
inizia ad imparare
cut
mieć doczynienia/radzić sobie z czymś
inizia ad imparare
deal dealt dealt
kopać (w ziemi)
inizia ad imparare
dig dug dug
robić
inizia ad imparare
do did done
śnić, marzyć
inizia ad imparare
dream dreamt (dreamed) dreamt (dreamed)
pić
inizia ad imparare
drink drank drunk
prowadzić pojazd
inizia ad imparare
drive drove driven
jeść
inizia ad imparare
eat ate eaten
upaść, spaść
inizia ad imparare
fall fell fallen
karmić
inizia ad imparare
feed fed fed
czuć
inizia ad imparare
feel - felt - felt
walczyć
inizia ad imparare
fight fought fought
znaleść
inizia ad imparare
find found found
uciekać
inizia ad imparare
flee - fled - fled
latać
inizia ad imparare
fly flew flown
zakazać
inizia ad imparare
forbid - forbade - forbidden
zapomnieć
inizia ad imparare
forget forgot forgotten
wybaczyć
inizia ad imparare
forgive forgave forgiven
zamarzać, zamrażać
inizia ad imparare
freeze froze frozen
dostawać
inizia ad imparare
get got got
dawać
inizia ad imparare
give gave given
iść, pojechać
inizia ad imparare
go went gone
rosnąć, uprawiać
inizia ad imparare
grow grew grown
wieszać (się)
inizia ad imparare
hang hung (hanged) hung (hanged)
mieć
inizia ad imparare
have had had
słyszeć
inizia ad imparare
hear heard heard
ukryć (się)
inizia ad imparare
hide hid hidden
uderzyć, bić
inizia ad imparare
hit
trzyma
inizia ad imparare
hold held held
ranić zranić
inizia ad imparare
hurt
trzymać, zachowywać
inizia ad imparare
keep kept kept
klęczeć
inizia ad imparare
kneel knelt (kneeled) knelt (kneeled)
wiedzieć, znać
inizia ad imparare
know - knew - known
kłaść
inizia ad imparare
lay laid laid
prowadzić, dowodzić
inizia ad imparare
lead led led
pochylać się, opierać
inizia ad imparare
lean leant (leaned) leant (leaned)
skoczyć, podskoczyć, wzbic sie
inizia ad imparare
leap leapt (leaped) leapt (leaped)
uczyć się, dowiedzieć się
inizia ad imparare
learn learnt (learned) learnt (learned)
wyjeżdżać, opuszczać
inizia ad imparare
leave left left
pożyczać komuś
inizia ad imparare
lend lent lent
pozwalać, wynajmować
inizia ad imparare
let
leżeć
inizia ad imparare
lie lay lain
zapalać
inizia ad imparare
light - lit - lit
zgubić, stracić
inizia ad imparare
lose, lost lost
zrobić
inizia ad imparare
make made made
mieć znaczenie, mieć na myśli
inizia ad imparare
mean meant meant
spotkać
inizia ad imparare
meet - met - met
kosić
inizia ad imparare
mow - mowed - mown (mowed)
płacić
inizia ad imparare
pay paid paid
kłaść, umieszczać
inizia ad imparare
put
rezygnować, przestać coś robić
inizia ad imparare
quit
czytać
inizia ad imparare
read
jechać (rowerem, motocyklem)
inizia ad imparare
ride rode ridden
dzwonić, telefonować
inizia ad imparare
ring rang rung
podnosić, wzrastać, rosnąć
inizia ad imparare
rise rose risen
biegać
inizia ad imparare
run ran run
powiedzieć, mówić
inizia ad imparare
say said said
widzieć, zobaczyć
inizia ad imparare
see saw seen
szukać, starać się
inizia ad imparare
seek sought sought
sprzedawać
inizia ad imparare
sell sold sold
wysyłać
inizia ad imparare
send - sent - sent
ustawić, nastawić, układać, ustawiać
inizia ad imparare
set
szyć
inizia ad imparare
sew - sewed - sewn (sewed)
potrząsać
inizia ad imparare
shake shook shaken
świecić
inizia ad imparare
shine shone shone
strzelać
inizia ad imparare
shoot - shot - shot
pokazywać
inizia ad imparare
show - showed - shown
kurczyć, skurczyć się
inizia ad imparare
shrink shrank shrunk
zamykać
inizia ad imparare
shut
śpiewać
inizia ad imparare
sing sang sung
siadać, sadzać
inizia ad imparare
sit sat sat
spać
inizia ad imparare
sleep slept slept
wsuwać, osuwać się
inizia ad imparare
slide slid slid
wąchać, pachnieć
inizia ad imparare
smell smelt (smelled) smelt (smelled)
siać
inizia ad imparare
sow sowed sown (sowed)
mówić, rozmawiać
inizia ad imparare
speak - spoke - spoken
literować
inizia ad imparare
spell - spelt/spelled - spelt/spelled
spędzać (czas), wydawać (pieniądze)
inizia ad imparare
spend spent spent
rozlać, wylać
inizia ad imparare
spill spilt / spilled spilt / spilled
pluć
inizia ad imparare
spit - spat - spat
dzielić, rozdzielić
inizia ad imparare
split
psuć, niszczyć
inizia ad imparare
spoil spoilt (spoiled) spoilt (spoiled)
rozprzestrzeniać
inizia ad imparare
spread
skoczyć, wyskoczyć
inizia ad imparare
spring sprang sprung
stać
inizia ad imparare
stand - stood - stood
kraść
inizia ad imparare
steal stole stolen
wetknąć, wsadzić, przykleić
inizia ad imparare
stick stuck stuck
użądlić, ukąsić, kłuć
inizia ad imparare
sting strung strung
śmierdzieć
inizia ad imparare
stink - stank - stunk
uderzać, atakować, strajkować
inizia ad imparare
strike struck struck
przysięgać, przeklinać
inizia ad imparare
swear - swore - sworn
zamiatać
inizia ad imparare
sweep - swept - swept
pływać
inizia ad imparare
swim swam swum
kołysać się, huśtać się
inizia ad imparare
swing swung swung
brać
inizia ad imparare
take took taken
uczyć kogoś
inizia ad imparare
teach tought tought
rwać, rozerwać
inizia ad imparare
tear tore torn
powiedzieć, opowiadać
inizia ad imparare
tell told told
myśleć
inizia ad imparare
think - thought - thought
rzucać
inizia ad imparare
throw threw thrown
pchnąć
inizia ad imparare
thrust
rozumieć
inizia ad imparare
understand understood understood
obudzić się
inizia ad imparare
wake woke woken
mieć na sobie, nosić
inizia ad imparare
wear wore worn
płakać
inizia ad imparare
weep wept wept
zmoczyć
inizia ad imparare
wet wet (wetted) wet (wetted)
wygrać
inizia ad imparare
win won won
nakręcać, nawijać, zawijać
inizia ad imparare
wind wound wound
pisać
inizia ad imparare
write wrote written

Devi essere accedere per pubblicare un commento.