Dark Side 001

 0    100 schede    Lucid Dreamer
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
perdition
inizia ad imparare
zatracenie
approach
Vampire hunters are approaching the castle.
inizia ad imparare
podejście
Łowcy wampirów zbliżają się do zamku
any longer
You cannot stay here any longer.
inizia ad imparare
dłużej
Nie możesz pozostać tu dłużej.
flee
You must flee before there are too many of them.
inizia ad imparare
uciec
Musisz uciec zanim będzie ich zbyt dużo.
squad
inizia ad imparare
oddział
abode
Abode of Light
inizia ad imparare
mieszkanie
Dom Światła
capable of wielding a weapon
inizia ad imparare
zdolny do władania bronią
shack
inizia ad imparare
chałupa, buda
already
Tell Clarissa that I'm coming already.
inizia ad imparare
już
Powiedz Clarissie, że już idę.
extract
You have extracted some eggs from the webs in which they were wrapped.
inizia ad imparare
wydobyć
Wydobyłeś kilka jaj z sieci, w które były zawinięte.
gloomy
inizia ad imparare
ponury, mroczny
desert
Your family castle has become deserted.
inizia ad imparare
opuścić
Twój rodzinny zamek został opuszczony.
ancestral
inizia ad imparare
rodowy
be hot on somebody's heels
Undead hunters are hot on your heels.
inizia ad imparare
deptać komuś po piętach
Łowcy nieumarłych depczą ci po piętach.
urgently
inizia ad imparare
pilnie
acquaintance
inizia ad imparare
znajomy
encounter
inizia ad imparare
spotkanie
stump
inizia ad imparare
pień
confess
inizia ad imparare
wyznać, przyznać
sentry
inizia ad imparare
wartownik
splendid
inizia ad imparare
wspaniały
guzzle
inizia ad imparare
chlać
indecency
inizia ad imparare
nieprzyzwoitość
decree
inizia ad imparare
rozporządzenie
concern
concerning decent conduct
inizia ad imparare
dotyczyć
dotyczących przyzwoitego zachowania
banish
inizia ad imparare
wygnać
to pay a visit
inizia ad imparare
złożyć wizytę, odwiedzić
courtesy
inizia ad imparare
grzeczność
fang
inizia ad imparare
kieł
mess with sb
inizia ad imparare
zadzierać z kimś
in short
inizia ad imparare
krótko mówiąc
violate
In short, if you violate any of ours wise laws, you'll have only yourself to blame.
inizia ad imparare
naruszać
Krótko mówiąc, jeśli pogwałcisz jakieś z naszych mądrych praw, będziesz mógł obwiniać tylko siebie.
shelter
inizia ad imparare
schronisko, schronienie
hospitality
inizia ad imparare
gościnność
regardless
inizia ad imparare
bez względu na
delighted
I'm always delighted to host noble gentelman.
inizia ad imparare
zachwycony
Jestem zawsze zachwycony goszcząc szlachetnego pana.
inn
inizia ad imparare
gospoda, zajazd, karczma
chiseled figure
inizia ad imparare
rzeźbiona figura
to cast ashore
inizia ad imparare
wyrzucić na brzeg
armed to the teeth
inizia ad imparare
uzbrojony po zęby
guts
inizia ad imparare
wnętrzności
overpower
inizia ad imparare
zwycięrzyć
raze
inizia ad imparare
zburzyć, zetrzeć z powierzchni ziemi
harbor
inizia ad imparare
przystań, ukrywać
fugitive
inizia ad imparare
uciekinier
fair
inizia ad imparare
sprawiedliwy, piękny
rank
inizia ad imparare
psikus
transgressor
inizia ad imparare
wiarołomca
gain the upper hand
inizia ad imparare
wziąć górę, zdobyć przewagę
defect
inizia ad imparare
uciekać
spare
inizia ad imparare
oszczedzić
take to one's heels
inizia ad imparare
wziąć nogi za pas
submit
inizia ad imparare
podporządkować się
turmoil
inizia ad imparare
zamieszanie
doom
It looks like we all are doomed to stay in this goddamned place.
inizia ad imparare
fatum, skazać
Wygląda na to, że jesteśmy skazani, żeby zostać w tym przeklętym miejscu.
shrug
Your new companions shrug their shoulders.
inizia ad imparare
wzruszać ramionami
Twoi nowi towarzysze wzruszają ramionami.
confine
to be confined to bed
inizia ad imparare
zamknąć
być przykutym do łóżka
roast
inizia ad imparare
pieczeń, upiec
munch on
inizia ad imparare
schrupać
disrupt
inizia ad imparare
zakłócać
deliberately
inizia ad imparare
celowo, umyślnie
unwittingly
inizia ad imparare
nieświadomie, niechcący
avail yourself of something
Availing themselves of the fact that the Spirit of Darkness was weak.
inizia ad imparare
skorzystania z czegoś
Korzystając z faktu, że Duch Ciemności był słaby.
pull out
inizia ad imparare
wyciągać
mutter
inizia ad imparare
mamrotanie, mamrotać
incision
He makes a deep incision on his forearm
inizia ad imparare
nacięcie
On robi głębokie nacięcie na swoim przedramieniu.
to some extent
inizia ad imparare
w pewnej mierze
pour
inizia ad imparare
wlać
unhygienic
inizia ad imparare
niehigieniczny
bare
inizia ad imparare
goły, obnażać
boil up
inizia ad imparare
gotować się, kipieć, narastać (napięcie)
trickle
inizia ad imparare
cieknąć
sizzle
inizia ad imparare
skwierczeć
embrace
inizia ad imparare
objąć
unifying
inizia ad imparare
jednoczącym
touching
inizia ad imparare
wzruszający, poruszający
tray
inizia ad imparare
taca
inappropriate
inizia ad imparare
nieodpowiedni
mess
inizia ad imparare
nieporządek / bałagan
stain
inizia ad imparare
plama, zabrudzić
innkeeper
inizia ad imparare
oberżysta
witchery
inizia ad imparare
czary
prod
inizia ad imparare
szturchać, dźgać
kneecap
inizia ad imparare
rzepka
preserve
He preserves the peace.
inizia ad imparare
dochowywać
On utrzymuje pokój.
occupant
inizia ad imparare
mieszkaniec
pursue
Are you being pursued?
inizia ad imparare
ścigać
Jesteś ścigany?
forbidden
inizia ad imparare
zakazany
dense
inizia ad imparare
gęsty
intently
inizia ad imparare
uważnie, intensywnie
treshold
inizia ad imparare
próg, granica
vigorous
inizia ad imparare
energiczny
cope
inizia ad imparare
radzić sobie, mierzyć się
exert
inizia ad imparare
wywierać
assure
inizia ad imparare
zapewnić
incarcerate
inizia ad imparare
uwięzić
scoundrel
inizia ad imparare
łajdak
unprecedented
inizia ad imparare
niespotykany
clot
inizia ad imparare
skrzep
neglect
inizia ad imparare
neglect in inglese
zaniedbanie, lekceważyć

Devi essere accedere per pubblicare un commento.