Divine 23.02.2017 Koh (Ekl.) 6,12-7,28 popr

 0    70 schede    kaztrz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
vainly
inizia ad imparare
na próżno
vanity
inizia ad imparare
marność, próżność
better
My car is better than yours.
inizia ad imparare
lepszy
Mój samochód jest lepszy od twojego.
cost, costly
inizia ad imparare
koszt, kosztowny
oil
Have you bought the sunflower oil?
inizia ad imparare
1. oliwa 2. olej
Czy kupiłeś olej słonecznikowy?
feasting
inizia ad imparare
biesiadowanie
living
I've been living in Warsaw since 2010.
inizia ad imparare
żywy
Mieszkam w Warszawie od 2010.
sadness
inizia ad imparare
smutek
severe
I suffer from severe migraines.
inizia ad imparare
ostry, przenikliwy (o bólu)
Cierpię na ostre migreny.
confer, confers
inizia ad imparare
naradzać, konferować, nadawać, przyznawać
benefit
inizia ad imparare
pożytek, zasiłek
fool, fools
inizia ad imparare
oszukać, głupiec, głupcy
gaiety
inizia ad imparare
radość, wesołość
attend
inizia ad imparare
uczęszczać
reprimand
inizia ad imparare
nagana, reprymenda
sing, sung, sung
inizia ad imparare
śpiewa, śpiewa, śpiewa
crack, crackling
inizia ad imparare
zgryzienia, trzaski
thorn
inizia ad imparare
kolec
cauldron
inizia ad imparare
kocioł
merriment
inizia ad imparare
wesołość
corrupt
Many politicians are corrupt.
inizia ad imparare
skorumpowany, korumpować
Wielu polityków jest skorumpowanych.
matter
It's a matter of time.
inizia ad imparare
sprawa
To kwestia czasu.
hasty
inizia ad imparare
pochopny
resentment
inizia ad imparare
żal
prompt, prompted
inizia ad imparare
doprowadzić do czegoś
precious
inizia ad imparare
cenny
legacy
inizia ad imparare
dziedzictwo
boon
Goodness, takeaways really are a boon to the human kind!
inizia ad imparare
dar, pożytek
Rany, jedzenie na wynos naprawdę jest zbawieniem dla ludzkości!
protection
We must provide protection for those in danger.
inizia ad imparare
opieka / ochrona
Musimy zapewnić ochronę dla tych w niebezpieczeństwie.
impart, imparts
inizia ad imparare
przydzielić, nadaje
possessor
inizia ad imparare
posiadacz
safe
Are we safe here?
inizia ad imparare
bezpieczny
Czy jesteśmy tutaj bezpieczni?
consider
We'll have to consider all pros and cons.
inizia ad imparare
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
straight
inizia ad imparare
prosto, oczciwie, szczerze
crook, crooked
inizia ad imparare
oszust, krzywy, pokrzywdzony
prosperous
inizia ad imparare
dostatni
destiny
Some people believe in destiny, but I believe in chasing your dreams!
inizia ad imparare
przeznaczenie
Niektórzy ludzie wierzą w przeznaczenie, ale ja wierzę w pogoń za marzeniami!
fleeting
inizia ad imparare
przelotny
virtuous
inizia ad imparare
cnotliwy
perish, perishing
inizia ad imparare
tracić, ginie, ginie
virtue
inizia ad imparare
cnota
godlessness
inizia ad imparare
bezbożność
godless
inizia ad imparare
bezbożny
sage
inizia ad imparare
mędrzec, szałwia
wicked
inizia ad imparare
niegodziwy
excess
inizia ad imparare
nadmiar, przesada
lend
I will not lend you my toothbrush.
inizia ad imparare
pożyczać komuś
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
borrow
Can I borrow your book?
inizia ad imparare
pożyczat od kogoś
Mogę pożyczyć twoją książkę?
rulers
inizia ad imparare
mocarze, władcy
attention
Attention please!
inizia ad imparare
uwaga
Proszę o uwagę!
pay
Who pays for this?
inizia ad imparare
płacić
Kto za to zapłaci?
telltales
inizia ad imparare
wszystkie rozmowy, skarżypyta
claim, claiming
inizia ad imparare
roszczenie, twierdząc,
beyond
inizia ad imparare
poza
reach
We'll reach the destination within 10 minutes.
inizia ad imparare
dotrzeć
Dotrzemy do celu w przeciągu 10 minut.
reality
inizia ad imparare
rzeczywistość
grasp
inizia ad imparare
chwycić
deep
Take a deep breath.
inizia ad imparare
głęboki
Weź głęboki oddech.
pain, pains
inizia ad imparare
ból, trud
retribution
inizia ad imparare
zemsta
bitter
inizia ad imparare
gorzki
snare
inizia ad imparare
sidła
net
inizia ad imparare
śieć
chains
inizia ad imparare
łańcuchy
eludes
inizia ad imparare
wymyka
Qoheleth
inizia ad imparare
Qoheleth
investigation
inizia ad imparare
badanie, śledztwo
research, researches
inizia ad imparare
badania
clean, cleansed
inizia ad imparare
czysty, czyścić, oczyszczony
deceive, deceiving
inizia ad imparare
zwodzić, oszukiwać

Devi essere accedere per pubblicare un commento.