egzamin techniczny

 0    149 schede    robaczek1516
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
politechnika łódzka
inizia ad imparare
Lodz university of technology
wydział
inizia ad imparare
faculty
katedra
inizia ad imparare
department
instytut
inizia ad imparare
institute
kierunek
inizia ad imparare
field of study/ course
specjalizacja
inizia ad imparare
specialization?
rektor
inizia ad imparare
vice chancellor / president
dziekan
inizia ad imparare
dean
inżynier
inizia ad imparare
BSc degree=Bachelor of Science
absolwent
inizia ad imparare
graduate
magister
inizia ad imparare
Master of Science
magister inżynier
inizia ad imparare
MSc degree= Master of Science
inżynier
inizia ad imparare
engeeneer
licencjat
inizia ad imparare
Beng degree= Bachelor of Engineering
składać się z
inizia ad imparare
consist of
podzielony na
inizia ad imparare
divided into?
zdobywać wiedzę
inizia ad imparare
acquire knowledge?
ukończyć uczelnię
inizia ad imparare
graduate?
studia II stopnia
inizia ad imparare
second-cycle programme
student III roku
inizia ad imparare
tird year student
dziedzina studiów
inizia ad imparare
area of study
stopień naukowy
inizia ad imparare
degree
rozwój
inizia ad imparare
development / progress
wykształcenie techniczne
inizia ad imparare
technical education
zawodowo
inizia ad imparare
professionally
założyć swoją własna firmę
inizia ad imparare
set up a company
uczęszczać na wykłady
inizia ad imparare
to attend lectures
prowadzić badania
inizia ad imparare
carry out a resea-rch
we współpracy z
inizia ad imparare
in collaboration with
osiągnięcia edukacyjne
inizia ad imparare
educational achievements
wyposażony w
inizia ad imparare
equipped with
specjalizować się w
inizia ad imparare
to specialize in
zastosowanie
inizia ad imparare
using
umiejętności praktyczne
inizia ad imparare
practical skills
kariera zawodowa
inizia ad imparare
career
studiować za granicą
inizia ad imparare
study abroad
w dziedzinie/obszarze
inizia ad imparare
in the field
centrum badawcze
inizia ad imparare
research centre
matematyka
inizia ad imparare
matchematics/ match
geometria
inizia ad imparare
geometry
wymiary
inizia ad imparare
measurement
długość
inizia ad imparare
length
długi
inizia ad imparare
long
wysokość
inizia ad imparare
height
wysoki
inizia ad imparare
high
szerokość
inizia ad imparare
width
szeroki
inizia ad imparare
wide
głębokość
inizia ad imparare
depth
głęboki
inizia ad imparare
deep
liczba
inizia ad imparare
number
liczba pierwsza
inizia ad imparare
prime number
liczba parzysta
inizia ad imparare
even number
liczba nieparzysta
inizia ad imparare
odd number
l. Całkowita
inizia ad imparare
integer
l. Naturalna
inizia ad imparare
natural number
l. Ujemna
inizia ad imparare
negative number
l. Dodatnie
inizia ad imparare
positive number
ułamek
inizia ad imparare
fraction
ułamek zwykły
inizia ad imparare
common fraction
ułamki dziesiętne
inizia ad imparare
decimal fraction
licznik
inizia ad imparare
numerator
mianownik
inizia ad imparare
denominator
najmniejszy wspólny mianownik
inizia ad imparare
LCD (the least common denominator)
połowa
inizia ad imparare
a half
ćwierć
inizia ad imparare
a quarter
pole powierzchni
inizia ad imparare
area
średnica
inizia ad imparare
diameter
objętość
inizia ad imparare
volume
mierzyć
inizia ad imparare
to measure / take a mesurement?
pomiar
inizia ad imparare
measurement
potęga
inizia ad imparare
power
pierwiastek
inizia ad imparare
root
x do kwadratu
inizia ad imparare
x to a power of 2 / x squared
x do potęgi 3
inizia ad imparare
x cubed
pierwiastek 2st z x
inizia ad imparare
square root (pierwiastek kwadratowy)
pierwiastek 3st z x
inizia ad imparare
cubic root? Cube root?
kąt
inizia ad imparare
angle
kąt prosty
inizia ad imparare
right angle
kąt ostry
inizia ad imparare
acute angle
kąt rozwarty
inizia ad imparare
obtuse angle
linie
inizia ad imparare
line
linia prosta
inizia ad imparare
straight line
linia łamana
inizia ad imparare
zigzag
prostopadłe
inizia ad imparare
perpendicular lines
równoległe
inizia ad imparare
parallel lines
poziomy
inizia ad imparare
horizontal
pionowy
inizia ad imparare
perpendicular
działania matematyczne
inizia ad imparare
operations
dodawać
inizia ad imparare
add
odejmować
inizia ad imparare
subtract
mnożyć
inizia ad imparare
multiply
dzielić
inizia ad imparare
divide
różnica
inizia ad imparare
difference
suma
inizia ad imparare
sum
równy
inizia ad imparare
equal
równa się
inizia ad imparare
equals
obliczenie
inizia ad imparare
calculation
obliczać
inizia ad imparare
calculate
rozwiązywać równanie
inizia ad imparare
solve an equation?
zmienne
inizia ad imparare
variable / alternating
wyrażenie
inizia ad imparare
expression
wzór
inizia ad imparare
formula
działania nieporządane
inizia ad imparare
adverse effects
spalanie
inizia ad imparare
combustion
zanieczyszczenie
inizia ad imparare
contamination
żrący/ subst żrąca
inizia ad imparare
corrosive
pozbyć się/ usunąć
inizia ad imparare
dispose of
osuszyć
inizia ad imparare
dry
nauszniki/ zatyczki do uszu / ochrona uszu
inizia ad imparare
earmuffs/ earplugs
poróżnić
inizia ad imparare
embroil
wybuch
inizia ad imparare
explosion
subst wybuchowa
inizia ad imparare
explosive
subst łatwopalna/ łatwopalny
inizia ad imparare
flummable
tarcie
inizia ad imparare
friction
gazy pod ciśnieniem
inizia ad imparare
gases under pressure
subst szkodliwa /szkodliwy
inizia ad imparare
harmful
konserwacja
inizia ad imparare
maintenance
konserwować
inizia ad imparare
maintain
stopiony
inizia ad imparare
molten
środki ochrony indywidualnej
inizia ad imparare
personal protective equipment
trujący
inizia ad imparare
poisonous
zapobiegawczy
inizia ad imparare
precautionary
chronić
inizia ad imparare
protect
odzież ochronna
inizia ad imparare
protective clothing
środki ochronne
inizia ad imparare
protective measures
p-rzetworzyć
inizia ad imparare
recycle
szczelnie zamknąć
inizia ad imparare
seal / tightly closed
szczelnie
inizia ad imparare
tightly
toksyczny
inizia ad imparare
toxic
związany ze środowiskiem
inizia ad imparare
environmentally related
rysunek techniczny
inizia ad imparare
technical drawing
projektowanie wspomagane komputerowo
inizia ad imparare
computer- aided design CAD
w skali od do
inizia ad imparare
on a scale of ... To...
w tym modelu nie zachowano odpowiedniej skali
inizia ad imparare
the model is out of or not to scale
zestaw rysunków
inizia ad imparare
set of drawings
ogólny rysunek złożeniowy
inizia ad imparare
general arrangment
w małej skali
inizia ad imparare
smal-scale
w dużej slaki
inizia ad imparare
large scale
rozmiar rzeczywisty
inizia ad imparare
actual size
rozmiar powiększony
inizia ad imparare
enlarged
rysunek schematyczny
inizia ad imparare
schematic drawing / schematics
rzut pionowy
inizia ad imparare
elevational view
rzut z góry
inizia ad imparare
overview
rzut z boku
inizia ad imparare
sideview
rzut frontu
inizia ad imparare
front view
dwuwymiarowy
inizia ad imparare
two--dimensional
trójwymiarowy
inizia ad imparare
three-dimensional
przekrój poprzeczny
inizia ad imparare
cross-section
w przekroju
inizia ad imparare
in cross-section

Devi essere accedere per pubblicare un commento.