English for medical students and doctor 2; UNIT 11 Osteoporosis

 0    53 schede    erka22
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
łamliwy, kruchy
inizia ad imparare
brittle, fragile
towarzyszący, współistniejący
inizia ad imparare
concomitant
rekompensować, wyrównywać brak
inizia ad imparare
compensate
korowy
inizia ad imparare
cortical
densitometria, pomiar gęstości
inizia ad imparare
densitometry
gęstość
inizia ad imparare
density
rozedma płuc, odma
inizia ad imparare
emphysema
niewydolność, niedomoga, niepowodzenie
inizia ad imparare
failure
złamanie
inizia ad imparare
fracture
garb, garbić się
inizia ad imparare
hump
złe wchłanianie pokarmu
inizia ad imparare
malabsorption
porowaty
inizia ad imparare
porous
zrzeszotczenie kości, osteoporoza
inizia ad imparare
osteoporosis
wchłanianie się, resorpcja
inizia ad imparare
resorption
odpowiedź, reakcja
inizia ad imparare
response
przeszywający
inizia ad imparare
stabbing
wśród osób starszych
inizia ad imparare
among the elderly
związane z
inizia ad imparare
related to
estrogeny
inizia ad imparare
oestrogen
wiek pomenopauzalny
inizia ad imparare
postmenopause years
kobiety o drobnej budowie ciała
inizia ad imparare
small-framed woman
większe ryzyko
inizia ad imparare
greater risk
niedobór
inizia ad imparare
deficient in
przedłużony
inizia ad imparare
prolonged
leki kortykosteroidowe
inizia ad imparare
corticosteroid drugs
brak ruchu
inizia ad imparare
lack of exercise/immobility
nadużywanie alkoholu
inizia ad imparare
alcohol abuse
sprzyjać
inizia ad imparare
contribute
usunięcie jajników
inizia ad imparare
removal of ovaries
przeszywający ból pleców
inizia ad imparare
stabbing backache
zdeformowany garbaty kręgosłup
inizia ad imparare
deformed humped spinal column
na podstawie
inizia ad imparare
on the basis
bone densitometry
inizia ad imparare
is used to measured the density of the bone cortex in the wrist
masa kostna
inizia ad imparare
bone mass
poziom wapnia w surowicy
inizia ad imparare
Serum level of calcium
CT
inizia ad imparare
computer tomography
fosforu i fosfatazy alkalicznej
inizia ad imparare
phosphorus and alkaline phosphatase
cel
inizia ad imparare
aim
unikać ryzyka upadku
inizia ad imparare
avoid risk of fall
właściwa dieta
inizia ad imparare
adequate diet
wytrzymałość kości
inizia ad imparare
bone strength
HRT
inizia ad imparare
hormon replacement therapy
są podawane regularnie
inizia ad imparare
are administered regularly
poślizgnąć
inizia ad imparare
slipped
noga w gipsie
inizia ad imparare
leg in plaster
podnosić
inizia ad imparare
lift
pochylać
inizia ad imparare
stooping
ustały, skończyły się
inizia ad imparare
ceased
zgarbiona
inizia ad imparare
humpback
IU
inizia ad imparare
international units
energetyczny (np. spacer)
inizia ad imparare
brisk=vigorous
zalecić
inizia ad imparare
order/recommend
wyprostować się
inizia ad imparare
straighten up

Devi essere accedere per pubblicare un commento.