English vocabulary in use elementary Unit 46

 0    15 schede    marekwer4
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Ona powiedziała "to okropne".
inizia ad imparare
She said "this is horrible"
On powiedział, że chciał drinka.
inizia ad imparare
He said that he wanted a drink.
Ona powiedziała mi jak wysłać wiadomość.
inizia ad imparare
She told me how to send a message.
Powiedzieć która godzina.
inizia ad imparare
Tell the time.
Powiedzieć historię.
inizia ad imparare
Tell the story.
Powiedzieć dowcip.
inizia ad imparare
Tell a joke.
Powiedzieć imię, adres, numer telefonu.
inizia ad imparare
Tell the name, address, telephone number.
Siostra zapytała mnie gdzie idę.
inizia ad imparare
My sister asked me where I was going.
Czy mogę Ci zadać pytanie?
inizia ad imparare
Can I ask you a question?
Poprosiłem go o wyłączenie radia.
inizia ad imparare
I asked him to turn off the radio.
Ona poprosiła o rachunek.
inizia ad imparare
She asked for the bill.
Lubię rozmawiać z tobą.
inizia ad imparare
I like talking to you.
Czy możesz odebrać telefon?
inizia ad imparare
Can you answer the phone?
Czy możesz sprawdzić kto puka (jest za drzwiami)?
inizia ad imparare
Can you answer the door?
On nie odpowiedział na mój email.
inizia ad imparare
He did not reply to my email.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.