european union

 0    43 schede    axsia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zniesienie granic
inizia ad imparare
annulment of borders
unia gospodarcza
inizia ad imparare
economic union
unia walutowa
inizia ad imparare
currency union
zalety (v)
inizia ad imparare
virtues
zalety (a)
inizia ad imparare
advantages
wady (dr)
inizia ad imparare
drawbacks
wady (di)
inizia ad imparare
disadvantages
kadencja
inizia ad imparare
term
popierać
inizia ad imparare
support
popierać
inizia ad imparare
be for
rada europy
inizia ad imparare
european council
parlament europejski
inizia ad imparare
european parliament
wspólny rynek
inizia ad imparare
common market
traktat
inizia ad imparare
treaty
siedziba
inizia ad imparare
seat
zapewnić spokój i stabilizację
inizia ad imparare
provide peace and stability
bezpieczeństwo i ochrona
inizia ad imparare
safety and security
pokonać wszelkie różnice na kontynencie
inizia ad imparare
overcome the divisions in the continent
poszanowanie ludzkich praw
inizia ad imparare
respect for human rights
promować zrównoważony wzrost ekonomiczny i socjalny
inizia ad imparare
promote balanced economic and social development
podtrzymywać wartości europejskie
inizia ad imparare
uphold the values that europeans share
tożsamość i zróżnicowanie
inizia ad imparare
identity and diversity
stawić czoło wyzwaniu globalizjacji i zachować różnorodność ludzi
inizia ad imparare
meet the challenges of globalization and preserve the diversity of the people
trwały rozwój
inizia ad imparare
sustainable development
środowisko naturalne w dobrym stanie
inizia ad imparare
a sound environment
pielęgnować bogate dziedzictwo wartości
inizia ad imparare
cherish rich heritage of values
przedsiębiorczość
inizia ad imparare
free enterprise
unia europejska popiera
inizia ad imparare
EU stands for
fundusze unijne
inizia ad imparare
EU funds
stypendia unijne
inizia ad imparare
EU grants
obrady parlamentu europejskiego
inizia ad imparare
EU parliamentary session
szczyt
inizia ad imparare
summit
strefa waluty euro
inizia ad imparare
euroland
członkostwo
inizia ad imparare
membership
powiększyć
inizia ad imparare
enlarge
powiększenie
inizia ad imparare
enlargement
wzmocnić demokrację
inizia ad imparare
strengthen democracy
handel
inizia ad imparare
trade
wzrost gospodarczy
inizia ad imparare
economic growth
wyjątkowy
inizia ad imparare
unique
wyjątkowość
inizia ad imparare
uniqueness
wzbogacić
inizia ad imparare
enrich
wspólne prawo
inizia ad imparare
common laws

Devi essere accedere per pubblicare un commento.