Everyday english 3/3

 0    107 schede    tenthreeminute
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Naprawdę?
inizia ad imparare
Really?
Czy jesteś pewien?
inizia ad imparare
Are you sure?
oczywiście
inizia ad imparare
obviously, of course
oczywiście, na pewno
inizia ad imparare
certainly
Nie, z pewnością nie
inizia ad imparare
No, certainly not
oczywiście, jak najbardziej
inizia ad imparare
by all means
nie ma mowy
inizia ad imparare
no way
wykluczone
inizia ad imparare
It's out of the question
Zadzwonię do Ciebie
inizia ad imparare
I'll call you
Zadzwoń do mnie
inizia ad imparare
Give me a ring
Napisz do mnie
inizia ad imparare
Drop me a line
Czy mogę zamienić z Tobą słowo?
inizia ad imparare
Let me have a word with you
Czy mogę zostawić wiadomość?
inizia ad imparare
Can I leave a message?
Czy mogę przyjąć wiadomość?
inizia ad imparare
Can I take a message?
Czy możesz przekazać wiadomość szefowi?
inizia ad imparare
Can you give the message to the boss?
Czy możesz przyjąć wiadomość?
inizia ad imparare
Can you take a message?
Proszę, czy mógłbym porozmawiać z Ann
inizia ad imparare
Could I speak to Ann, please?
Mówi Tom
inizia ad imparare
This is Tom speaking
Nie mam pojęcia
inizia ad imparare
I have no idea
Dobry pomysł
inizia ad imparare
That's a Good idea
Zły pomysł
inizia ad imparare
That's a Bad idea
Nie martw się
inizia ad imparare
Don't worry
Nie zawracaj sobie głowy
inizia ad imparare
Don't bother
Nie przeszkadzaj!
inizia ad imparare
Don't disturb!
W tej chwili bądźcie cicho
inizia ad imparare
Be quiet just now
Proszę bądźcie cicho
inizia ad imparare
be quiet please
Zachowuj się!
inizia ad imparare
Behave yourself!
Rozchmurz się
inizia ad imparare
Cheer up
Wyluzuj
inizia ad imparare
Take it easy
Uspokój się
inizia ad imparare
Calm down, keep calm
Co się z Tobą dzieje?
inizia ad imparare
What's wrong with you? What's the matter with you
sprawa, kwestia
inizia ad imparare
matter
To nie ma znaczenia
inizia ad imparare
It doesn't matter
Nic nie szkodzi / Nieważne
inizia ad imparare
Never mind
Nie wtrącaj się
inizia ad imparare
Mind your own business
Nie twoja sprawa
inizia ad imparare
None of your business
Wszystko mi jedno
inizia ad imparare
I don't care
To zależy od Ciebie
inizia ad imparare
It depends on you, It's up to you
To nic trudnego
inizia ad imparare
It's a piece of cake
Czy mogę prosić trochę mleka?
inizia ad imparare
Can I have some milk, please?
Proszę, czy mógłbyś podać mi mleko
inizia ad imparare
Could you pass me some / the milk, please?
Czy chciałbyś dokładkę?
inizia ad imparare
Would you like a second helping?
Tak poproszę
inizia ad imparare
Yes please
Nie dzięki, jestem pełny
inizia ad imparare
No thanks, I'm full (up)
Czy mogę prosić przepis?
inizia ad imparare
Can I have the recipe?
Jak on wygląda?
inizia ad imparare
What does he look like?
Jaki on jest?
inizia ad imparare
What is he like?
Jaki masz rozmiar?
inizia ad imparare
What size are you?
Jaki nosisz rozmiar butów?
inizia ad imparare
What size do you take?
Ładnie w tym wyglądasz
inizia ad imparare
It looks good on you
Zastanawiam się czy mógłbym pożyczyć twój rower
inizia ad imparare
I wonder if I could borrow your bike
Czy mógłbyś pożyczyć mi swój rower?
inizia ad imparare
Could you lend me your bike?
Jakie jest twoje hobby
inizia ad imparare
What's your hobby
Czym się interesujesz?
inizia ad imparare
What are you interested in?
Jakie są Twoje zainteresowanie?
inizia ad imparare
What are your interests?
Zgadza się
inizia ad imparare
That's right
Masz rację
inizia ad imparare
You are right
Mylisz się
inizia ad imparare
You're wrong
Prawdę mówiąc, sądzę że się mylisz
inizia ad imparare
Actually, I think you're wrong
Jaka szkoda!
inizia ad imparare
What a shame / what a pity!
Co za ulga!
inizia ad imparare
What a relief!
To niesprawiedliwe
inizia ad imparare
It's / That's not fair
Coś jeszcze?
inizia ad imparare
Anything else?
Zaraz, niech pomyślę
inizia ad imparare
Let me see
To wszystko
inizia ad imparare
That's all
Poproszę
inizia ad imparare
I'll have it please
Nie, dziękuję
inizia ad imparare
I'll leave it, thanks
Czy masz przy sobie pieniądze?
inizia ad imparare
Do you have any money on you?
Ja stawiam
inizia ad imparare
It's on me
Co za okazja
inizia ad imparare
What a bargain
Czy mogę prosić paragon?
inizia ad imparare
Can I have a receipt?
Czy chciałbyś ze mną zagrać w tenisa?
inizia ad imparare
Would you like to play (a game of) tennis with me?
Tak, z wielką przyjemnością
inizia ad imparare
Yes, with great pleasure
Z miłą chęcią
inizia ad imparare
I'd love to
Będzie mi miło
inizia ad imparare
I'd be glad to
Chodźmy popływać
inizia ad imparare
Let's go for a swim
Czy pójdziemy popływać?
inizia ad imparare
Shall we go for a swim?
Co powiesz na pływanie?
inizia ad imparare
How / what about swimming?
Dlaczego nie pójdziemy popływać?
inizia ad imparare
Why don't we go for a swim?
Czy masz ochotę iść popływać?
inizia ad imparare
Do you feel like going for a swim?
To brzmi świetnie
inizia ad imparare
It / that sounds great
Dlaczego nie?
inizia ad imparare
Why not?
Jak to możliwe?
inizia ad imparare
How come?
Nie znoszę tego
inizia ad imparare
I can't stand it
Do biegu, gotowi, start!
inizia ad imparare
Ready, steady, go!
Na szczęście
inizia ad imparare
Fortunately
Niestety
inizia ad imparare
Unfortunately
W jaki sposób zwykle docierasz do szkoły?
inizia ad imparare
How do you usually go to school?
Chodzę na nogach
inizia ad imparare
I walk
Pieszo
inizia ad imparare
On foot
Autobusem
inizia ad imparare
By bus
Ile czasu potrzeba, aby się tam dostać?
inizia ad imparare
How long does it take (you) to get there?
Zwolnij
inizia ad imparare
Slow down
O mój Boże!
inizia ad imparare
Oh my God! Oh my goodness
Dzięki Bogu
inizia ad imparare
Thank god
na litość boską
inizia ad imparare
for god's sake, for heaven's sake, for goodness' sake
Ojej!
inizia ad imparare
Gosh!
Ojej, Ty biedaku!
inizia ad imparare
Oh dear! you poor thing!
Fatalnie, a niech to!
inizia ad imparare
What a nuisance!
niedogodność
inizia ad imparare
nuisance
Czy pracujesz do późna?
inizia ad imparare
Do you work long hours?
To konieczne w interesach
inizia ad imparare
It's necessary in business
Czy to konieczne?
inizia ad imparare
Is it necessary?
Czy masz coś przeciwko, abym otworzył okno?
inizia ad imparare
Do you mind if I open the window?
być może
inizia ad imparare
maybe, perhaps
Proszę nie palić
inizia ad imparare
No smoking
nie działa, uszkodzony
inizia ad imparare
out of order

Devi essere accedere per pubblicare un commento.