exam maximizer

 0    36 schede    Aleksandra Jakubczyk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
nabijać się z kogoś
inizia ad imparare
to poke fun at sb
pod żadnym pozorem
inizia ad imparare
on no account
daleko (do czegoś); wcale
inizia ad imparare
nowhere near
nie grzeszyć urodą; nie być niczym ciekawym
inizia ad imparare
not to be much to look at
sposób na osiągnięcie celu
inizia ad imparare
a means to an end
doceniać kogoś/ coś
inizia ad imparare
make much of sb / sth
wykorzystać coś jak najlepiej
inizia ad imparare
to make the most of sth
naprawiać coś; wynagradzać coś komuś
inizia ad imparare
to make amends to sb for doing sth
trzymać coś w tajemnicy przed kimś
inizia ad imparare
to keep sb in the dark about sth
około; mniej więcej
inizia ad imparare
in the region of
zamiast czegoś; w zamian za coś
inizia ad imparare
in lieu of sth
zmienić zdanie
inizia ad imparare
to have a change of heart
jeśli będzie taka potrzeba
inizia ad imparare
if need be
zdobywać coś; dostawać coś
inizia ad imparare
to get hold of sth
pogodzić się z czymś
inizia ad imparare
come to terms with sth
podobno
inizia ad imparare
by all accounts
gdyby nie...
inizia ad imparare
but for...
uświadamiać coś komuś
inizia ad imparare
bring sth home to sb
ponosić winę za coś; być winnym czegoś
inizia ad imparare
to be to blame for sth
przyjmować coś za pewnik
inizia ad imparare
take sth for granted
poczuć się czymś urażonym
inizia ad imparare
take exception to sth
wypaść komuś z głowy
inizia ad imparare
to slip one's mind
podstępem
inizia ad imparare
under false pretences
zaskakiwać kogoś
inizia ad imparare
take sb by surprise
z myślą o czymś
inizia ad imparare
with a view to
w żadnym razie
inizia ad imparare
under no circumstances
przyjść do głowy
inizia ad imparare
to spring to mind
trafiać do kogoś; znajdować z kimś porozumienie
inizia ad imparare
strike a chord with sb
rzucać na coś światło
inizia ad imparare
throw light on sth
jeśli nie
inizia ad imparare
short of
starać się coś zrobić
inizia ad imparare
to be looking to
niewymagający prasowania
inizia ad imparare
wash-and-wear
wszystko albo nic
inizia ad imparare
all or nothing
tam i z powrotem
inizia ad imparare
back and forth
co jakiś czas
inizia ad imparare
on and off
być w rozsterce; nie wiedzieć jak coś zrobić
inizia ad imparare
be at a loss

Devi essere accedere per pubblicare un commento.