Express Publishing Matura Module 9

 0    71 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
concert
The singer is going to give ten concerts this month.
inizia ad imparare
koncert
Ten piosenkarz da w tym miesiącu dziesięć koncertów.
hit single
inizia ad imparare
przebój, hit
lead singer
inizia ad imparare
główny wokalista
live (music)
inizia ad imparare
(muzyka) na żywo
music industry
inizia ad imparare
przemysł muzyczny
musical score
inizia ad imparare
ścieżka muzyczna
notation
inizia ad imparare
nuty
opera house
inizia ad imparare
opera
rave reviews
inizia ad imparare
entuzjastyczne recenzje
recording studio
inizia ad imparare
studio nagrań
sound system
inizia ad imparare
system dźwiękowy
compose (music)
inizia ad imparare
komponować (muzykę)
be sold out (concert)
inizia ad imparare
wyprzedać bilety (na koncert)
alliteration
inizia ad imparare
aliteracja
best-selling (author)
inizia ad imparare
(o autorze) najlepiej sprzedający się
book signing
inizia ad imparare
podpisywanie książek
collections (poetry)
inizia ad imparare
zbiory (wierszy)
contemporary
He said that contemporary pop music made his ears hurt.
inizia ad imparare
współczesny
Powiedział, że od współczesnej muzyki pop bolą go uszy.
established
inizia ad imparare
znany, o ustalonej pozycji
extracts (poems)
inizia ad imparare
fragmenty (wierszy)
hyperbole
inizia ad imparare
hiperbola
independent
inizia ad imparare
niezależny
irony
inizia ad imparare
ironia
metaphor
inizia ad imparare
metafora
paperback (book)
inizia ad imparare
(książka) w miękkiej oprawie
rhyme
inizia ad imparare
rym
simile
inizia ad imparare
porównanie
publish (a book)
inizia ad imparare
opublikować (książkę)
sell
inizia ad imparare
sprzedać
span (a time period)
inizia ad imparare
obejmować (okres)
top (a list)
inizia ad imparare
znajdować się na szczycie (listy)
art house
inizia ad imparare
dom sztuki
dress rehearsal
inizia ad imparare
próba generalna
lead actor
inizia ad imparare
główny aktor
listings
inizia ad imparare
(tu:) repertuar
multiplex (cinema)
inizia ad imparare
(kino) multipleksowe
opening (line)
inizia ad imparare
pierwsza (linijka tekstu)
opening (night)
inizia ad imparare
premiera
seated audience
inizia ad imparare
siedząca widownia
theatre company
inizia ad imparare
teatr
title role
inizia ad imparare
rola tytułowa
up-and-coming (actor)
inizia ad imparare
obiecujący (aktor)
canvas
inizia ad imparare
płótno malarskie
exhibition
You just have to see the new exhibition of Japanese sculptors.
inizia ad imparare
wystawa
Musisz wręcz zobaczyć nową wystawę Japońskich rzeźbiarzy.
landscape (paintings)
inizia ad imparare
pejzaże
palette
inizia ad imparare
paleta
engrave
inizia ad imparare
wygrawerować
broadsheet
inizia ad imparare
gazeta dużego formatu
circulation figures
inizia ad imparare
dane dotyczące nakładu
colour supplement
inizia ad imparare
kolorowy dodatek
current affairs
I don't keep up to date with all the current affairs.
inizia ad imparare
bieżące sprawy
Nie śledzę wszystkich bieżących wydarzeń.
foreign correspondent
inizia ad imparare
zagraniczny korespondent
lead story
inizia ad imparare
główny temat
press release
inizia ad imparare
oświadczenie prasowe
tabloid
inizia ad imparare
gazeta brukowa, tabloid
the press
The press has to compete with other media for our attention.
inizia ad imparare
prasa
Prasa musi rywalizować z innymi mediami o naszą uwagę.
weekly column
inizia ad imparare
cotygodniowy felieton
chat show
inizia ad imparare
talk show
drama
inizia ad imparare
(fabularyzowany) dramat
documentary
inizia ad imparare
film dokumentalny
quiz show
inizia ad imparare
teleturniej
reality show
inizia ad imparare
reality show
sitcom
inizia ad imparare
serial komediowy
sports show
inizia ad imparare
program sportowy
be set (in)
inizia ad imparare
rozgrywać się (w)
direct
inizia ad imparare
reżyserować
play (a role)
inizia ad imparare
odgrywać (rolę)
receive (reviews)
inizia ad imparare
otrzymać (recenzje)
release
inizia ad imparare
wypuszczać na rynek
be singled out
inizia ad imparare
zostać wyróżnionym/wybranym
base (on something)
inizia ad imparare
na podstawie (czegoś)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.