Gdzie byłeś?...

 0    54 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Can we start please?
inizia ad imparare
Możemy zacząć proszę?
Is it a name of the hotel?
inizia ad imparare
Czy jest to nazwa hotelu?
Were you at work yesterday
inizia ad imparare
Byłaś wczorajszej w pracy?
Yes, I was. Afternoon shift
inizia ad imparare
Tak, byłam, nocna zmiana
Are you at work tomorrow?
inizia ad imparare
Czy jesteś w pracy jutro?
Yes, I am, I'm on a night shift
inizia ad imparare
Tak, jestem, jestem na nocnej zmianie
He was on a plane
inizia ad imparare
Był w samolocie
He was in bed
inizia ad imparare
Był w łóżku
He was on a bus
inizia ad imparare
Był w autobusie
He was at the aiport
inizia ad imparare
Był na lotnisku
He went to go the gym
inizia ad imparare
Udał się iść na siłownię
He was in a hotel
inizia ad imparare
Był w hotelu
He was in a meeting
inizia ad imparare
Był na spotkaniu
He went to bed
inizia ad imparare
Podszedł do łóżka
He was in a taxi
inizia ad imparare
Był w taksówce
He went to the restaurant
inizia ad imparare
Wszedł do restauracji
I was on holiday
inizia ad imparare
Byłam na wakacjach
I went to Edward's island
inizia ad imparare
Pojechałam na wyspę Edwarda
I went to the cinema
inizia ad imparare
Poszedłem do kina
I was on the beach
inizia ad imparare
Byłam na plaży
I was alone
inizia ad imparare
byłam sama
Where were you at 8 o'clok?
inizia ad imparare
Gdzie byłaś o 8 godzinie?
Where was he at 8 o'clok?
inizia ad imparare
Gdzie on był o 8 godzinie?
I was at work
inizia ad imparare
Byłem w pracy
He was in bed
inizia ad imparare
Był w łóżku
Where was Silvia in 1998?
inizia ad imparare
Gdzie była Silvia w 1998 roku?
She was at school in 1998
inizia ad imparare
Była w szkole w 1998 roku
Where was Silvia in 2001?
inizia ad imparare
Gdzie była Silvia w 2001 roku?
She was at university
inizia ad imparare
Była na uniwersytecie
Where was Silvia last year?
inizia ad imparare
Gdzie była Silvia ubiegłym roku?
She was in France
inizia ad imparare
Była we Francji
Where was Silvia six months ago?
inizia ad imparare
Gdzie była Silvia sześć miesięcy temu?
She was in Paris
inizia ad imparare
Była w Paryżu
Where was James a week ago?
inizia ad imparare
Gdzie był James tydzień temu?
He was at the Louvre
inizia ad imparare
Był w Luwrze
Where was James last Wednesday night?
inizia ad imparare
Gdzie był James ubiegłą środę wieczorem?
He was at a restaurant
inizia ad imparare
Był w restauracji
Where was James yesterday afternoon?
inizia ad imparare
Gdzie był James wczoraj po południu?
He was in church
inizia ad imparare
Był w kościele
They got married
inizia ad imparare
Pobrali się
We were in the same class last year
inizia ad imparare
Byliśmy w tej samej klasie w ubiegłym roku
We weren't in the same class last year
inizia ad imparare
Nie byliśmy w tej samej klasie w ubiegłym roku
A is?
inizia ad imparare
A jest?
Was Jack at home?
inizia ad imparare
Jack był w domu?
yes I think he is
inizia ad imparare
Tak myślę, że jest
I think he was
inizia ad imparare
Myślę, że był
I was here yesterday
inizia ad imparare
Byłem tu wczoraj
I wasn't here yesterday
inizia ad imparare
tu nie byłem wczoraj
She's was very tired this morning
inizia ad imparare
Ona była bardzo zmęczona dziś rano
She wasn't tired
inizia ad imparare
Nie była zmęczona
They were here last summer
inizia ad imparare
Byli tu latem ubiegłego roku
They weren't here last summer
inizia ad imparare
Nie byli tu latem ubiegłego roku
The market was very interesting
inizia ad imparare
Rynek był bardzo ciekawy
When were they together?
inizia ad imparare
Kiedy byli razem?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.