General words and phrases v3

 0    27 schede    sebii123
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pojednać się, godzić się (po sprzeczce)
inizia ad imparare
to reconcile, put up (after a quarrel)
poprawka, nowelizacja
Ta ustawa wymaga nowelizacji.
inizia ad imparare
an amendment
This law requires an amendment.
być zgodny z konstytucja
inizia ad imparare
be in line with the constitution
kontynuować, przejść dalej
Kontynuujmy naszą konferencję.
inizia ad imparare
to proceede / continue
Let us proceed with our conference.
w trakcie
inizia ad imparare
underway
pilna prośba
inizia ad imparare
an urgent request
oferta przetargowa
inizia ad imparare
oferta przetargowa in inglese
tender offer
gotowy, gotów, przygotowany
gotowy do wdrożenia
inizia ad imparare
poised
poised to deploy
niekwestionowany (np. argument), niepodważalny (np. autorytet)
inizia ad imparare
uncontested
wykonalny, możliwy, prawdopodobny
inizia ad imparare
feasible / possible
grupa (podobny zestaw przedmiotów czy osób)
inizia ad imparare
batch
zobowiązany, zobligowany (np. do zrobienia czegoś ze względu na prawo)
inizia ad imparare
bound / obligated
buntownik, buntowniczka, powstaniec
inizia ad imparare
insurgent / rebel
jednolity, zjednoczony, połączony
inizia ad imparare
unified
doradczy (np. komitet, komisja)
Zespół doradczy
inizia ad imparare
advisory (eg. the committee, the committee)
advisory team
odważny, śmiały
inizia ad imparare
bold / brave
ośmielać, dodawać śmiałości, dopingować
Ośmielony jej uśmiechem, poprosił ją do tańca
inizia ad imparare
emboldened
Emboldened by her smile, he asked her to dance.
nieograniczony, niekontrolowany
inizia ad imparare
unrestricted
przynoszący efekt przeciwny do zamierzonego
inizia ad imparare
counterproductive
skaza, wada
inizia ad imparare
flaw
dominujący
inizia ad imparare
dominant
niebezpieczeństwo, zagrożenie
Zabójstwa może umieścić cały proces pokojowy w niebezpieczeństwie.
inizia ad imparare
jeopardy / danger / threat
The killings could put the whole peace process in jeopardy.
zbrukany, zszargany
inizia ad imparare
tarnished
blizna
inizia ad imparare
a scar
upamiętniać
inizia ad imparare
commemorate
rozbrajać, demontować
Chris zdemontował rower w ciągu pięciu minut.
inizia ad imparare
disarm, dismantle
Chris dismantled the bike in five minutes.
zagrozić, zagrażać, narażać na szwank, narazić na szwank
Żołnierze narażają swoje życie na wojnie.
inizia ad imparare
jeopardize / endanger
Soldiers jeopardize their lives in war.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.