Gewierzer - Spices

 0    35 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Salz
Vergiess net Salz dobäi ze maachen!
inizia ad imparare
salt
Do not forget to add salt!
Peffer
Ech hunn ze vill Peffer dobäi gemaach.
inizia ad imparare
pepper
I added too much pepper.
Zocker
Do ass eng rieseg Zocker Beet Produktioun an där Géigend.
inizia ad imparare
sugar
There is a huge sugar beet production in that area.
brongen Zocker
Ech hu brongen Zocker léiwer.
inizia ad imparare
brown sugar
I prefer brown sugar.
Kanéil
Méchs du Kanéil an däin Äppelkuch?
inizia ad imparare
cinnamon
Do you add cinnamon to an apple cake?
Kurkuma
De Mike benotzt vill Kurkuma.
inizia ad imparare
turmeric
Mike uses turmeric a lot.
Basilikum
Ech planze mäin eegene Basilikum a mengem Gaart.
inizia ad imparare
basil
I plant my own basil in my garden.
Kardamom
Kardamom ass angeblech dat eelst Gewierz op der Welt.
inizia ad imparare
cardamom
Cardamom is allegedly the oldest spice in the world.
Lavendel
Provence ass bekannt fir Lavendel Felder.
inizia ad imparare
lavender
Provence is known for lavender fields.
Piment
Ech hätt et léiwer ouni Piment.
inizia ad imparare
chilli
I would prefer it without chilli.
Cumin
Hei gëtt frittéierte Kéis mat Cumin giess.
inizia ad imparare
cumin
Fried cheese is here eaten with cumin.
Origan
Ech sinn allergesch op Origan.
inizia ad imparare
oregano
I am allergic to oregano.
Paprika
Kuck op ech Paprika hunn.
inizia ad imparare
paprika
Check if I have a paprika.
Rosmarin
Ech brauch just eng Pouz Rosmarin.
inizia ad imparare
rosemary
I just need one sprig of rosemary.
Sesam
Benotz du Sesam Ueleg an denger Kichen?
inizia ad imparare
sesame
Do you use sesame oil in your kitchen?
Peffermënz
Hien haasst Peffermënz Glace.
inizia ad imparare
mint
He hates mint ice-cream.
Vanill
A Martinique hunn ech frësch Vanillsstaangen um Stroossemaart kaf.
inizia ad imparare
vanilla
In Martinique I bought fresh vanilla pods in the street market.
Ingwer
Knas du grad Ingwer?
inizia ad imparare
ginger
Are you chewing ginger right now?
Moschter
Moschter oder Ketchup? Wat hues du léiwer?
inizia ad imparare
mustard
Mustard or ketchup? What do you prefer?
Thym
Du sollts Thym Sirop drénken.
inizia ad imparare
thyme
You should drink thyme syrup.
Curry
Fleesch mat Curry schmaacht gutt.
inizia ad imparare
curry
Meat with curry tastes good.
Geseems
A Vilnius kanns du Baren aus Cottage a Geseems kafen.
inizia ad imparare
poppy seeds
In Vilnius you can buy bars made of cottage with poppy seeds.
Safran
Safran ass net nëmmen eng Blumm mee och e Gewierz.
inizia ad imparare
saffron
Saffron is not only a flower but also a spice.
Olivenueleg
De beschten Olivenueleg gëtt a Spuenie produzéiert.
inizia ad imparare
olive oil
The best olive oil is produced in Spain.
Oeillet
Oeillet huet e besonnesche Goût.
inizia ad imparare
carnation
Carnation has a peculiar flavour.
Balsamicoesseg
Hatt huet vergiess e bësse Balsamicoesseg an d'Zalot ze ginn.
inizia ad imparare
balsamic vinegar
She forgot to add some balsamic vinegar to the salad.
Péiterséileg
D'Péiterséileg ass net frësch.
inizia ad imparare
parsley
Parsley is not fresh.
Koriander
Wierz et mat Koriander.
inizia ad imparare
coriander
Season it with coriander.
Lorberblat
Lorberblat war soss ëmmer en Oofzeeche fir Victoire.
inizia ad imparare
bay leaf
Bay leaf used to be an emblem of victory.
jamaikanesch Peffer
Ech hunn nëmme Pech - hunn ëmmer jamaikanesch Peffer an der Zopp.
inizia ad imparare
allspice
I have bad luck - always have allspice in soups.
Majoran
Kéints du Majoran dobäi ginn?
inizia ad imparare
marjoram
Do you mind adding marjoram?
Dëll
Reech mir den Dëll eriwwer wannechgelift.
inizia ad imparare
dill
Pass me the dill.
Muskat
Wou kann ech Muskat fannen?
inizia ad imparare
nutmeg
Where can I find nutmeg?
Estragon
A Georgien hunn ech eng rëffeg Estragon Zopp giess.
inizia ad imparare
tarragon
In Georgia I ate a disgusting tarragon soup.
Knuewelek
Schneit eng Zéif Knuewelek.
inizia ad imparare
garlic
Chop a garlic clove.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.