Verben - Verbs

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
schneiden
Schneit den Zelleri!
inizia ad imparare
cut
Cut the celery.
schielen
Schiel de Péiterséileg!
inizia ad imparare
peel
Peel the parsley.
briechen
Hie brécht véier Eeër an eng Schossel.
inizia ad imparare
break
He breaks four eggs into a bowl.
schmëlzen
Schmëlz de Schockela.
inizia ad imparare
melt
Melt the chocolate.
schmieren
Schmier e bësse Botter op däi Brout.
inizia ad imparare
spread
Spread some butter on your sandwich.
rullen
Ech rullen den Deeg.
inizia ad imparare
roll
I'm rolling the cake.
leeën
Lee d'Schlagsahn op den Biscuit.
inizia ad imparare
layer
Layer the whipped cream on the sponge.
frittéieren
Frittéier de Poulet an enger grousser Pan.
inizia ad imparare
fry
Fry the chicken in a large frying pan.
mëschen
Mësch all d'Ingredientsen gutt.
inizia ad imparare
mix
Mix all the ingredients well.
weien
Wei wéi vill Miel mir hunn.
inizia ad imparare
weigh
Weigh how much flour we have.
réieren
Denk drun d'Zopp oft ze réieren.
inizia ad imparare
stir
Remember to stir the soup repetitively.
baken
Wéi laang sollt de Kéiskuch baken?
inizia ad imparare
bake
How long should the cheesecake be baking?
schloen
Schlot d'Crème bis et fäerdeg ass.
inizia ad imparare
whip
Whip the cream until ready.
broden
Brot béid Säite fënnef Minutten laang.
inizia ad imparare
saute
sauté in French
Saute both sites for five minutes.
haen
Ha de Knuewelek.
inizia ad imparare
chop
Chop the garlic.
schmaachen
Loosst eis schmaachen.
inizia ad imparare
taste
Let's taste.
kachen
Kach dräi Eeër dräi Minutte laang.
inizia ad imparare
boil
Boil three eggs for three minutes.
rappen
Rapp de Kéis dënn.
inizia ad imparare
grate
Grate the cheese finely.
dëmpen
D'Geméis soll gedëmpt gi bis et al dente ass.
inizia ad imparare
steam
The vegetables should be steamed until they are al dente.
schëdden
Kéins du mir e Glas Waasser schëdden?
inizia ad imparare
pour
Would you pour me a glass of water?
pëtzen
Gëff eng Pouz Salz bäi.
inizia ad imparare
pinch
Add a pinch of salt.
bäiginn
Gëff zwee Iessläffel Zocker bäi.
inizia ad imparare
add
Add two tablespoons of sugar.
broden
Si huet de Poulet am Uewe gebroden.
inizia ad imparare
roast
She roasted the chicken in the oven.
grillen
Hien huet gegrillte Bifdeck gären.
inizia ad imparare
barbecue
He likes barbecued steak.
schnëppelen
Schnëppel d'Zoossiss.
inizia ad imparare
slice
Slice the salami.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.