Trifle Schrëtt fir Schrëtt - Trifle step-by-step

 0    14 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
1. Fir d'éischt schneit de Biscuit a Sträifen an lee se an eng Schossel.
inizia ad imparare
1. First, cut up the sponge cake into strips and place them in the bottom of a glass bowl.
2. Wann du wëlls, kanns du de Kuch an Alkohol, wéi zum Beispill Sherry, aweechen.
inizia ad imparare
2. If you want, you can soak the cake in alcohol such as sherry.
3. Hal dech un d'Gebrauchsanweisunge vun der Jelly Tut.
inizia ad imparare
3. Follow the instructions on the packet of jelly.
4. Schmëlz et an kachend Waasser.
inizia ad imparare
4. Melt it in boiling water.
5. Als nächst, gëff d'Jelly Flëssegkeet bei d'Biscuit Sträife bäi.
inizia ad imparare
5. Next pour the jelly liquid onto the sponge fingers.
6. Lee d'Schossel an de Frigo.
inizia ad imparare
6. Leave the bowl to set in the fridge.
7. An der Tëschenzäit, preparéier de Pudding.
inizia ad imparare
7. Meanwhile, prepare the custard.
8. Füg de Puder an eng Kasseroll mat Mëllech a Vanill Essenz.
inizia ad imparare
8. Add the powder to a saucepan of milk and vanilla essence.
9. Réier et bis et déckflësseg gëtt.
inizia ad imparare
9. Stir it until it becomes thick.
10. Dunn schëtt de Pudding iwwer de Jelly a looss alles am Frigo setzen.
inizia ad imparare
10. Then pour the custard over the jelly layer and leave everything to set in the fridge again.
11. Preparéier deng eege Schlagsahn.
inizia ad imparare
11. Now, whip some double cream with a whisk until it thickens.
12. Wann du wëlls kanns du e bëssen Zocker dobäi ginn.
inizia ad imparare
12. You can add some sugar for sweetness if you wish.
13. Schliisslech, gëff d'Schlagsahn dobäi.
inizia ad imparare
13. Finally, spread the whipped cream on top of all the other layers.
14. Zousätzlech kanns du Uebst oder Séissegkeeten als Dekoratioun dobäi ginn. E puer beléift Optioune si Banannen oder Schockela.
inizia ad imparare
14. Additionally, you can add any fruit or sweets that you like on top of the cream, as decoration. Some popular options are banana slices or chocolate sprinkles.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.