glossika 395 - 430

 0    24 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Anna often travels on business. How about Gary? Does he often travel on business?
inizia ad imparare
Anna często podróżuje służbowo. A Gary? Czy on często podróżuje służbowo?
I want to be famous. How about you? Do you want to be famous.
inizia ad imparare
Chcę być sławny. A ty? Chcesz być sławna?
Do you get up early?
inizia ad imparare
Czy ty zawsze wstajesz wcześnie?
What do you do want for dinner?
inizia ad imparare
Co chcesz na obiad?
Do you like radish?
inizia ad imparare
lubisz rzodkiewkę?
Does your brather lika car racing?
inizia ad imparare
Czy twój brat lubi wyścigi samochodowe?
what do you do in your free time?
inizia ad imparare
co robisz w wolnym czasie?
Where does your wife work?
inizia ad imparare
Gdzie pracuje twoja żona?
how often does it snow here?
inizia ad imparare
jak często tu pada śnieg?
what time do you usually go to bed?
inizia ad imparare
o której zwykle kładziesz się spać?
How much it cost to call Poland?
inizia ad imparare
Ile kosztuje połączenie do Polski?
What do you usually have for breakfast?
inizia ad imparare
Co zazwyczaj jesz na śniadanie?
Do you live a big city? - No, I don't
inizia ad imparare
Czy mieszkasz w wielkim mieście? - Nie.
Does it rain a lot where you live? - Not really
inizia ad imparare
Czy, często pada deszcz tam, gdzie mieszkasz? - Niezbyt
Adam's watching tv
inizia ad imparare
Adam ogląda telewizję
Tom has a guitar.
inizia ad imparare
Tom ma gitarę.
Mat plays guitar a lot, and he plays very well.
inizia ad imparare
Mat dużo gra na gitarze, i gra bardzo dobrze.
Does he play the guitar? yes, he does
inizia ad imparare
Czy on gra na gitarze? tak.
Please be quiet. I'm working
inizia ad imparare
Proszę bądź cicho. pracuję
Sam taking a shower at the moment.
inizia ad imparare
Sam bierze prysznic w tej chwili.
Take an umbrella with you. It's raining.
inizia ad imparare
Weź ze sobą parasol. Pada deszcz.
You can turn off tv. I'm not watching it.
inizia ad imparare
Możesz wyłączyć telewizor. Nie oglądam nic teraz.
What are you doing? Why are you under the table?
inizia ad imparare
Co robisz? Dlaczego jesteś pod stołem?
I'm work every day from eight to five-thirty p.m
inizia ad imparare
Pracuję codziennie od ósmej do piątej trzydzieści

Devi essere accedere per pubblicare un commento.