GOOD LEADER 1

 0    32 schede    ohwellwell
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
prestiż / prestiżowy
inizia ad imparare
prestige / prestigious
strach / nieustraszony
inizia ad imparare
fear / fearless
zaufanie / godny zaufania
inizia ad imparare
trust / trustworthy
spełnić oczekiwania
inizia ad imparare
fulfill expectations
odważyć się myśleć niestandardowo
inizia ad imparare
dare to think outside the box
inwestować / inwestycja
inizia ad imparare
invest / investment
zachowywać się / zachowanie
inizia ad imparare
behave / behaviour
schematy zachowań
inizia ad imparare
behavioural patterns
ponieść porażkę / porażka
inizia ad imparare
fail / failure
rozproszony przez maile i telefony
inizia ad imparare
distracted by emails and calls
sprawy rodzinne
inizia ad imparare
family issues
granice państwowe
inizia ad imparare
country borders
nie ma czasu nad niczym się zastanowić
inizia ad imparare
no time to reflect on anything
niecierpliwy / niecierpliwość
inizia ad imparare
impatient / impatience
obecny / obecność
inizia ad imparare
present / presence
brak informacji
inizia ad imparare
lack of information
wsparcie / wspierający
inizia ad imparare
support / supportive
prestiżowe stanowisko
inizia ad imparare
prestigious position
strach przed porażką
inizia ad imparare
fear of failure
nieustraszony lider
inizia ad imparare
fearless leader
zdobyć czyjeś zaufanie
inizia ad imparare
gain sb's trust
współpracownik godzien zaufania
inizia ad imparare
trustworthy co-worker
mieć duże wymagania
inizia ad imparare
have high expectations
oczekiwać, wymagać / oczekiwania, wymagania
inizia ad imparare
expect / expectations
odważyć się coś zrobić
inizia ad imparare
dare to do sth
inwestować czas i pieniądze
inizia ad imparare
invest time and money
obiecująca inwestycja
inizia ad imparare
promising investment
dobrze się zachowywać vs dobre zachowanie
inizia ad imparare
behave well vs good behaviour
zaskakujące zachowanie
inizia ad imparare
surprising behaviour
kwiatowy wzór
inizia ad imparare
floral pattern
niecierpliwy menedżer
inizia ad imparare
impatient manager
wspierający szef
inizia ad imparare
supportive boss

Devi essere accedere per pubblicare un commento.