Green office

 0    31 schede    sweetdream
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
marnotrawcy energii
inizia ad imparare
the energy wasters
pomimo skupiania się na oszczędzaniu energii w domu
inizia ad imparare
despite the focus on saving power at home
spędzać większość dnia
inizia ad imparare
spend much of the day
komputer chodzi przez 8h na dzień
inizia ad imparare
the computer is on for 8 hours a day
na czuwaniu w ciągu nocy
inizia ad imparare
on standby overnight
starzejąca się lampka rzuca więcej ciepła niż światła
inizia ad imparare
the aging desk lamp throws out more heat than light
zostawić coś na czuwaniu
inizia ad imparare
set sth on standby
mieć coś wspólnego z czymś
inizia ad imparare
have sth in common with sth
opiekować się
inizia ad imparare
take care of
zmierzać do biura
inizia ad imparare
head out to office
dojeżdżać do pracy
inizia ad imparare
commute to work
emisja CO2
inizia ad imparare
carbon footprint
zachęcać do jazdy na rowerze
inizia ad imparare
encourage cycling
szatnia i rowerownia
inizia ad imparare
changing room and bicycle storage
zaopatrywać kogoś w coś
inizia ad imparare
provide sb with sth
lokalne jedzenie
inizia ad imparare
locally-sourced food
potrawy wegetariańskie
inizia ad imparare
veggie dishes
zmniejszyć ilość odpadków
inizia ad imparare
reduce waste
resztki jedzenia, pozostałości
inizia ad imparare
leftover, food scraps
pić z kubeczków wielokrotnego użycia
inizia ad imparare
drink from useable mugs
unikać nadmiernego podróżowania
inizia ad imparare
avoid excess traveling
nadmiar soli
inizia ad imparare
excess salt
być schludnym
inizia ad imparare
to be neat
klimatyzacja i oświetlenie
inizia ad imparare
air conditioning and lighting
na podwórku, na placu przed firmą
inizia ad imparare
in the backyard
utrzymać wewnętrzną temperaturę
inizia ad imparare
preserve the insight temperature
celem naszej firm
inizia ad imparare
the focus of our company
zgrzać się
inizia ad imparare
get hot
robić się zimno
inizia ad imparare
get freezing cold
poszerzać działalność
inizia ad imparare
to extend headquarters
spaliny samochodowe
inizia ad imparare
car fumes

Devi essere accedere per pubblicare un commento.