Health and transport

 0    40 schede    patrykkurdziel
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Do I have to change?
inizia ad imparare
Czy muszę zmienić? (przesiąść się)
fast train
inizia ad imparare
pośpieszny pociąg
stopping train
inizia ad imparare
zwyczajny pociąg zatrzymując sie na każdej stacji
which platform for Liverpool?
inizia ad imparare
Który peron do Liverpool?
When is the train due to arrive?
inizia ad imparare
Kiedy pociąg przybyje?
punctual
/ˈpʌŋktʃuəl/
inizia ad imparare
punktualny
half an hour in a queue
/kjuː
inizia ad imparare
pół godziny w kolejce
full up
inizia ad imparare
popełniony
could you drop me here?
inizia ad imparare
Czy mógłbyś mnie tutaj wysadzić?
tip
inizia ad imparare
napiwek
fare
/feə/
inizia ad imparare
opłata
I don't feel well
inizia ad imparare
Nie czuję się dobrze
What's the matter?
inizia ad imparare
Co się stało?
I have got a sore throat and I keep sneezing.
inizia ad imparare
Mam ból gardła i ciągle kichanie.
You have probably got a cold or flu.
inizia ad imparare
Prawdopodobnie dostał przeziębieniem lub grypą.
I have got diarrhoea
/ˌdaɪəˈrɪə/
inizia ad imparare
Mam biegunkę
I have got a cold
inizia ad imparare
Mam na zimno
I have got flu
inizia ad imparare
Mam grypę
I feel sick
inizia ad imparare
Czuję się chory
I have got a hangover
inizia ad imparare
Mam kaca
illnesses
inizia ad imparare
choroby
chemist
inizia ad imparare
chemik farmakolog
vomit
inizia ad imparare
wymiotować
headache
inizia ad imparare
ból głowy
prescription
prɪˈskrɪpʃən
inizia ad imparare
recepta
Lekarz wypisał mi receptę na antybiotyk Bactrim.
toothache
/ˈtuːθeɪk/
inizia ad imparare
ból zęba
Cierpię z powodu ostrego bólu zęba od jakiś 12 godzin.
backache
/ˈbækeɪk/
inizia ad imparare
ból w krzyżu
earache
inizia ad imparare
ból ucha
ache
my feet were aching.
inizia ad imparare
bólec krótko twały
hurt
inizia ad imparare
bolec nagle i długo trawało
Where does it hurt?
inizia ad imparare
Gdzie boli?
fillings
inizia ad imparare
Pląbowanie
painful
inizia ad imparare
bolesny
heart attack
Last year he had two heart attacks.
inizia ad imparare
atak serca
Przeszedł dwa ataki serca w zeszłym roku.
hepatitis
inizia ad imparare
zapalenie wątroby
disease
/dɪˈziːz/
inizia ad imparare
choroba
liver
/ˈlɪvə/
inizia ad imparare
wątroba
lungs
inizia ad imparare
płuca
stomach
/ˈstʌmək/
inizia ad imparare
żołądek
immediately
inizia ad imparare
natychmiast

Devi essere accedere per pubblicare un commento.