Historia Egzamin Gimnazjalny

 0    78 schede    juliawysocka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
776 p.n.e
inizia ad imparare
pierwsza olimpiada
476
inizia ad imparare
upadek zachodniego cesarstwa Rzymskiego
800
inizia ad imparare
koronacja Karola Wielkiego na cesarza
966
inizia ad imparare
chrzest Polski
100
spotkanie Bolesława Chrobrego i Ottona III
inizia ad imparare
100 in inglese
zjazd gnieźnieński
1025
inizia ad imparare
koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski
1138
inizia ad imparare
Testament Bolesława Krzywoustego, podział Polski na dzielnice.
1226
inizia ad imparare
sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego
1364
inizia ad imparare
powstanie Akademii Krakowskiej założonej przez Kazimierza Wielkiego
1385
inizia ad imparare
unia personalna Polski i Litwy w Krewie
1410
inizia ad imparare
bitwa pod Grunwaldem. Polacy pod wodzą Władysława Jagieły pokonują Krzyżaków.
1453
inizia ad imparare
zajęcie przez Turków Konstantynopola, umowny koniec średniowiecza.
1466
inizia ad imparare
II pokój toruński, odzyskanie Pomorza Gdańskiego przez Polskie.
1492
inizia ad imparare
odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.
1517
inizia ad imparare
zapoczątkowanie reform przez Marcina Lutra.
1525
Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu.
inizia ad imparare
hołd pruski
1569
litewska w Lublinie (unia lubelska)
inizia ad imparare
unia realna polsko
1648
inizia ad imparare
powstanie Chmielewskiego na Ukrainie.
1655
"potop" szwedzki.
inizia ad imparare
1660
1683
inizia ad imparare
Jan III Sobieski pokonuje Turków pod Wiedniem.
1772
inizia ad imparare
I rozbiór Polski (Rosja, Austria, Prusy).
1776
inizia ad imparare
deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych.
1789
inizia ad imparare
rewolucja francuska.
1791
inizia ad imparare
konstytucja 3 maja.
1793
inizia ad imparare
II rozbiór Polski (Rosja, Prusy).
1794
inizia ad imparare
powstanie kościuszkowskie (klęska Polaków).
1795
inizia ad imparare
III rozbiór Polski.
1807
inizia ad imparare
utworzenie Księstwa Warszawskiego przez Napoleona Bonaparte.
1815
kongres Wiedeński.
inizia ad imparare
Upadek Napoleona
1830
inizia ad imparare
powstanie listopadowe (zabór Rosyjski, Polacy przegrywają).
1848
inizia ad imparare
wiosna ludów.
1863
inizia ad imparare
powstanie styczniowe (zabór Rosyjski, Polacy przegrywają).
1914
I wojna światowa.
inizia ad imparare
1918
1918
inizia ad imparare
odzyskanie niepodległości prze Polskie.
313
inizia ad imparare
edykt mediolanski
490 r.p.n.e
inizia ad imparare
bitwa pod maratonem
395
inizia ad imparare
podział cesarstwa rzymskiego
843
inizia ad imparare
traktat w verdun
972
inizia ad imparare
bitwa pod cedynia
1018
inizia ad imparare
Pokoj w budziszynie
1054
inizia ad imparare
schizma wschodnia
1076
inizia ad imparare
koronacja Bolesława Śmiałego
1109
inizia ad imparare
oblężenie Głogowa
1122
inizia ad imparare
konkordat wormancki
1095
inizia ad imparare
synod w clermont
1096
inizia ad imparare
poczatek I krucjaty
1241
inizia ad imparare
Bitwa pod Legnicą z Turkami
1320
inizia ad imparare
Koronacja Władysława Łokietka
1331
inizia ad imparare
Bitwa pod Płowcami
1343
inizia ad imparare
Pokój w Kaliszu
1370
inizia ad imparare
śmierć Kazimierza WIelkiego
1374
inizia ad imparare
Przywilej Koszycki
1411
inizia ad imparare
I pokój Toruński
1444
inizia ad imparare
Bitwa pod Warną
1445
inizia ad imparare
Wynalezienie druku
1466
inizia ad imparare
II pokoj Torunski, Odzyskanie pomorza gdanskiego
1505
inizia ad imparare
Nihil novi
1545-1563
inizia ad imparare
Sobór w trydencie
1573
inizia ad imparare
I wolna elekcja
1620
inizia ad imparare
Bitwa pod Cecorą
1765
inizia ad imparare
Zalłożenie szkoły rycerskiej
1768
inizia ad imparare
konfederacja barska
1787
inizia ad imparare
pierwsza konstytucja
1788-1792
inizia ad imparare
sejm czteroletni
1812
inizia ad imparare
Wyprawa Napoleona na Rosję
1861-1865
inizia ad imparare
Wojna secesyjna
1861
inizia ad imparare
zjednoczenie wloch
1871
inizia ad imparare
zjednoczenie niemiec
1226
inizia ad imparare
sprowadzenie krzyżaków do polski
393
inizia ad imparare
ostatnie igrzyska olimpijskie
1896
inizia ad imparare
pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie
1572
inizia ad imparare
Noc świętego bartlomieja
1498
inizia ad imparare
Odkrycie drogi morskiej do Indii
1864
inizia ad imparare
Uwłaszczenie chłopów w królestwie polskim
732
inizia ad imparare
Bitwa pod Poitiers
1291
inizia ad imparare
Zakonczenie wypraw krzyżackich
216 p.n.e
inizia ad imparare
Bitwa pod Kannami
1756-1763
inizia ad imparare
Wojna siedmioletnia

Devi essere accedere per pubblicare un commento.