Home schooling

 0    38 schede    Kluska1313
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
edukacja domowa
inizia ad imparare
home schooling
zyskiwać popularność
inizia ad imparare
gain in popularity
z powodu
inizia ad imparare
due to
różnorodny, rozmaity
inizia ad imparare
various
większość
Większość pracowników przyszła do pracy w niedzielę.
inizia ad imparare
a majority
The majority of employees came to work on Sunday.
twierdzić
Twierdzisz, że uderzyłem w twój samochód, ale całkowicie się mylisz!
inizia ad imparare
claim
You claim that I crashed into your car, but you are totally wrong!
utrzymywać, twierdzić
inizia ad imparare
to maintain
nieusatysfakcjonowany
inizia ad imparare
dissatisfied
niepokoić się o
inizia ad imparare
concern about
wszechstronny, obszerny, szeroki
inizia ad imparare
versatile
kluczowy, ważny
inizia ad imparare
crucial
rozwój
inizia ad imparare
a development
prywatny nauczyciel, korepetytor
inizia ad imparare
private tutor
zwracać uwagę na
inizia ad imparare
to pay attention to
wzmacniać wrodzone zdolności
inizia ad imparare
strengthen innate abilities
zorganizować
inizia ad imparare
to organize
na pełnych obrotach
inizia ad imparare
at full capacity
treść / zawartość
inizia ad imparare
content
nabywać / zdobywać
inizia ad imparare
to acquire
wskazówki / poradnictwo
inizia ad imparare
guidance
zastraszanie ze strony rówieśników
inizia ad imparare
peer bullying
umacniać / poprawiać rodzinne więzi
inizia ad imparare
enhance family bonds
przekonany
inizia ad imparare
convinced
przeciwnicy
inizia ad imparare
Opponents
wykształcenie
inizia ad imparare
education background
zwrócić uwagę / wykazywać
inizia ad imparare
point out
wpasować się (np. w towarzystwo innych osób)
inizia ad imparare
fit in
niewystarczające pomoce naukowe
inizia ad imparare
insufficient teaching aids
dostępny
Wszystkie materiały są dostępne na recepcji.
inizia ad imparare
available
All the materials are available at the reception desk.
różnorodny
inizia ad imparare
diverse
ochoczo
inizia ad imparare
eager
udzielać się towarzysko
inizia ad imparare
to socialize
pomysłowość
inizia ad imparare
ingenuity
poświęcenie / oddanie się (jakiejś sprawie)
inizia ad imparare
devotion to
zwyczaje
inizia ad imparare
habits
podziwiać
Podziwiam jej styl.
inizia ad imparare
to admire
I admire her style.
często
inizia ad imparare
often, frequently
co ciekawe
inizia ad imparare
Interestingly

Devi essere accedere per pubblicare un commento.