Human rights 1

 0    46 schede    FairyFeller
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
right to life
inizia ad imparare
prawo do życia
sentence of a court
inizia ad imparare
wyrok sądu, wyrok sądowy
prohibition of torture
inizia ad imparare
zakaz tortur
inhuman treatment
inizia ad imparare
nieludzkie traktowanie
degrading treatment
inizia ad imparare
uwłaczające/poniżające traktowanie
slavery
inizia ad imparare
niewolnictwo
forced labour
inizia ad imparare
praca przymusowa, praca pod przymusem
compusory labour
inizia ad imparare
praca obowiązkowa
servitude
inizia ad imparare
poddaństwo
right to liberty and security
inizia ad imparare
prawo do wolności i bezpieczeństwa
charga against sb
inizia ad imparare
zarzuty przeciwko komuś
compensation
inizia ad imparare
zadośćuczynienie, odszkodowanie
in contravention of the provisions of
inizia ad imparare
niezgodne z przepisami, sprzeczne z przepisami
right to a fair trial
inizia ad imparare
prawo do rzetelnego procesu sądowego
criminal offence
inizia ad imparare
przestępstwo, czyn zagrożony karą
freedom of thought, conscience and religion
inizia ad imparare
wolność myśli, sumienia i wyznania
freedom of assembly and association
inizia ad imparare
prawo do gromadzenia się i stowarzyszania się
peaceful assembly
inizia ad imparare
zgromadzenie pokojowe
trade unions
inizia ad imparare
związki zawdowe
prohibition of discrimination
inizia ad imparare
zakaz dyskryminacji
recognized translation
inizia ad imparare
uznawane tłumaczenie
The Lisbon Treaty
inizia ad imparare
traktat lizboński
the Framework Decision
inizia ad imparare
decyzja ramowa
the European Court of Human Rights
inizia ad imparare
Europejski Trybunał Praw Człowieka
the Charter of Fundamental Rights
inizia ad imparare
karta praw podstawowych
There is a presumption that...
inizia ad imparare
Zakłada się, że...
to testify in court, to give testimony, to give evidence
inizia ad imparare
zeznawać w sądzie
beforehand
inizia ad imparare
przedtem
to compromise the quality of sth
inizia ad imparare
obniżyć wartość czegoś
security of person
inizia ad imparare
bezpieczeństwo osobiste
provisions
inizia ad imparare
postanowienia, umowy, zapisy
petty crime
inizia ad imparare
wykroczenie
felony
inizia ad imparare
zbrodnia
violation of law
inizia ad imparare
naruszenie prawa
jaywalking
inizia ad imparare
przechodzenie na czerwonym świetle
serious crime
inizia ad imparare
poważne przestępstwo
opinion
inizia ad imparare
przekonanie
property
inizia ad imparare
własność, majątek
set forth
inizia ad imparare
wymieniony, wyszczególniony
European Convention on Human Rights
inizia ad imparare
Europejska konwencja praw człowieka
to be subjected
inizia ad imparare
być przedmiotem
save
inizia ad imparare
za wyjątkiem
conviction of a crime
inizia ad imparare
skazanie za przestępstwo
execution of a sentence
inizia ad imparare
wykonanie wyroku
convict
inizia ad imparare
skazany
protected by law
inizia ad imparare
chroniony przez ustawę

Devi essere accedere per pubblicare un commento.