I Want to Hold Your Hand The Beatles

 0    26 schede    trychlewski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Oh yeah I tell you somethin'
inizia ad imparare
Oh tak powiem ci coś
I think you'll understand
inizia ad imparare
Myślę, że zrozumiesz
When I say that somethin'
inizia ad imparare
Kiedy mówię, że coś
I want to hold your hand
inizia ad imparare
Chcę potrzymać Cię za rękę
I want to hold your hand
inizia ad imparare
Chcę potrzymać Cię za rękę
I want to hold your hand
inizia ad imparare
Chcę potrzymać Cię za rękę
Oh please say to me
inizia ad imparare
Och, proszę mi powiedzieć
You'll let me be your man
inizia ad imparare
pozwolisz mi być twoim mężczyzną
And please say to me
inizia ad imparare
I proszę mi powiedzieć
You'll let me hold your hand
inizia ad imparare
Pozwolisz mi trzymać rękę
Now, let me hold your hand
inizia ad imparare
Teraz, pozwól mi trzymać rękę
I want to hold your hand
inizia ad imparare
Chcę potrzymać Cię za rękę
And when I touch you
inizia ad imparare
A kiedy cię dotknąć
I feel happy inside
inizia ad imparare
Czuję się szczęśliwy wewnątrz
It's such a feelin' that my love
inizia ad imparare
To tak czujesz, że moja miłość
I can't hide
inizia ad imparare
Nie da się ukryć
I can't hide
inizia ad imparare
Nie da się ukryć
I can't hide
inizia ad imparare
Nie da się ukryć
Yeah, you got that somethin'
inizia ad imparare
Tak, masz to coś
I think you'll understand
inizia ad imparare
Myślę, że zrozumiesz
I tell you somethin'
inizia ad imparare
Powiem ci coś
I think
inizia ad imparare
Myślę, że
hand
My hands are bigger than my brother's.
inizia ad imparare
dłoń
Moje ręce są większe niż mojego brata.
I touch you
inizia ad imparare
I dotknąć
I Want
inizia ad imparare
Chcę
Hold
inizia ad imparare
trzymać

Devi essere accedere per pubblicare un commento.