IB 3 Zmiana

 0    80 schede    solanum
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
NAPOTKANIE WYZWANIA ZMIANY
inizia ad imparare
MEETING THE CHANGE CHALLENGE
Myśli przewodnie (27)
inizia ad imparare
Keynotes
☆odmówić dostosowania swoich modeli biznesowych
inizia ad imparare
refuse to adapt their business models
☆zmiana sił rynkowych
inizia ad imparare
a shift in market forces
☆dynamiczne środowisko biznesowe
inizia ad imparare
fast-paced business environment
☆być gotów zainicjować zmianę
inizia ad imparare
be willing to initiate change
☆być nazywani jako agenci zmiany lub mistrzowie zmiany
inizia ad imparare
be referred to as change agents or change champions
☆obejmować stopniowe poprawy
inizia ad imparare
to involve gradual improvements
☆wymagać całkowitego remontu
inizia ad imparare
to involve a complete overhaul
☆obejmować restrukturyzację i przeprojektowanie
inizia ad imparare
to involve restructuring and redesigning
☆zmiana mentalności kulturowej
inizia ad imparare
changing the cultural mindset
☆utrzymywać firmę na powierzchni
inizia ad imparare
to keep business afloat
☆skutecznie wprowadzać zmiany
inizia ad imparare
to implement change successfully
☆utrzymać sprzeciw na minimum
inizia ad imparare
to keep resistance to a minimum
SŁODKI SUKCES (29)
inizia ad imparare
A SWEET SUCCESS
skalista droga do
inizia ad imparare
a rocky road to
czy stożek lub kubek
inizia ad imparare
whether cone or cup
lody włoskie
inizia ad imparare
gelato or soft-serve
spoceni zwiedzający
inizia ad imparare
sweltering sight-seers
plażowicze
inizia ad imparare
beach-goers
charakterystyczny niebieski i biały emblemat firmy
inizia ad imparare
the firm's distinctive blue and white emblem
oznaczać bardzo włoską sztukę
inizia ad imparare
to stand for the very Italian art
nie zawsze było to zapewnione
inizia ad imparare
it has not always been assured
to uległo stagnacji przez większą część dekady
inizia ad imparare
it stagnated for much of the decade
zapanowało samozadowolenie
inizia ad imparare
complacency had set in
sprzedaż spadła z • do •
inizia ad imparare
sales slipped from • to •
który został sprowadzony z firmy
inizia ad imparare
who was brought in from a firm
uciekł się do tego rodzaju restrukturyzacji
inizia ad imparare
resorted to the sort of overhaul
uczyć się na nowo znaczenia obsługi klienta
inizia ad imparare
to relearn importance of customer service
obniżyć koszty
inizia ad imparare
to cut costs
uprościć strukturę firmy
inizia ad imparare
to simplify the company's structure
uciekać się do outsourcingu
inizia ad imparare
to resort to outsourcing
być zasadniczo liniami montażowymi
inizia ad imparare
be essentially assembly lines
również pomóc wrócić do gry
inizia ad imparare
also help get back on the track
wygrać ważną akredytację branżową
inizia ad imparare
to win a major industry accreditation
odnowiony nacisk na badania
inizia ad imparare
a renewed emphasis on research
nieodpowiednie materiały powodują problemy
inizia ad imparare
poor materials cause problems
niuanse robienia lodów
inizia ad imparare
the nuances of ice-cream making
uniwersytet w pobliżu Bolonii
inizia ad imparare
the university nearby Bologna
surowe przepisy dotyczące maszyn
inizia ad imparare
stringent regulations for machines
zrobić ekskluzywne lody
inizia ad imparare
to make posh ice-cream
ekskluzywne
inizia ad imparare
exclusive | posh
• cięcie kosztów
inizia ad imparare
• cost-cutting
• kontrola jakości
inizia ad imparare
• quality control
• innowacje techniczne
inizia ad imparare
• technical innovation
po kolei
inizia ad imparare
in turn
odpierać tańszych rywali
inizia ad imparare
to fend off cheaper rivals
może poddać trudniejszej konkurencji
inizia ad imparare
may have subjected firm to stiffer competition
propagować smak prawdziwych lodów
inizia ad imparare
to propagate a taste for genuine ice-cream
wśród chińskiej wzrastającej klasy średniej
inizia ad imparare
among China's swelling middle class
PROBLEMY, KTÓRE SPROWOKOWAŁY ZMIANY WYKONANE PRZEZ A LUB B
inizia ad imparare
PROBLEMS WHICH PROVOKED THE CHANGES MADE BY A OR B
rozrzutność | ekstrawagancja
inizia ad imparare
extravagance
ulegać stagnacji
inizia ad imparare
to stagnate
samozadowolenie
inizia ad imparare
complacency
uproszczenie
inizia ad imparare
simplified
wzmocnić
inizia ad imparare
to reinforce
robić remont kapitalny
inizia ad imparare
to overhaul
sztywna konkurencja
inizia ad imparare
stiffer competition
eliminować
inizia ad imparare
to scrap
PREFIKSY
inizia ad imparare
PREFIXES
reagować
inizia ad imparare
♤to react
szarżować
inizia ad imparare
♤overact
przemyśleć
inizia ad imparare
♤to reconsider
zlecać podwykonanie
inizia ad imparare
♤to subcontract
przestarzały
inizia ad imparare
♤outdated
przeprojektowanie
inizia ad imparare
♤redesign
dzielić na mniejsze części
inizia ad imparare
♤to subdivide
zawyżyć
inizia ad imparare
♤to overestimate
lekceważyć | niedoszacować
inizia ad imparare
♤to underestimate
ulegać degradacji
inizia ad imparare
♤to degrade
obniżyć | pomniejszyć
inizia ad imparare
♤to downgrade
przenieść
inizia ad imparare
♤to relocate
źle rządzić
inizia ad imparare
♤to mismanage
współpracować
inizia ad imparare
♤to cooperate
nadwyżka
inizia ad imparare
♤to overperform
nie przynosić efektów
inizia ad imparare
♤to underperform
przewyższać
inizia ad imparare
♤to outperform
przeceniać
inizia ad imparare
♤to overvalue
niedoceniać
inizia ad imparare
♤to undervalue
dewaluować
inizia ad imparare
♤to devalue

Devi essere accedere per pubblicare un commento.