III Hydro dams

 0    90 schede    piotrlaton
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Dams
inizia ad imparare
Zapory wodne
rotating turbines generate electricity
inizia ad imparare
Turbiny wirujące wytwarzają energię elektryczną
downstream
inizia ad imparare
w dół rzeki/poniżej
upstream
inizia ad imparare
w górę rzeki/powyżej
natural flow of water
inizia ad imparare
naturalny przepływ wody
across the valley
inizia ad imparare
w poprzek doliny
power station
inizia ad imparare
elektrownia
sediment carried is deposited in the lake
inizia ad imparare
transportowany osad osadza się w jeziorze
the water runs downhill through pipes
inizia ad imparare
woda biegnie w dół przez rury
irrigation
inizia ad imparare
nawadnianie
water supply
inizia ad imparare
wodociąg
leisure sports
inizia ad imparare
Sporty rekreacyjne
warm-up
inizia ad imparare
rozgrzewka
to alter
inizia ad imparare
zmienić = to change
debris
inizia ad imparare
gruzy, szczątki
to disrupt
inizia ad imparare
zakłócić = przerwać = to interrupt
cause disorder
inizia ad imparare
Powodować zaburzenia
a floodplain
inizia ad imparare
Obszar zalewowy
a plain along the river that is naturally flodded
inizia ad imparare
Równina wzdłuż rzeki, która jest naturalnie skażona
gravel
inizia ad imparare
żwir
a nutrient
inizia ad imparare
składnik odżywczy
a predator
inizia ad imparare
drapieżnik
an animal hunting other animals
inizia ad imparare
zwierzę polujące na inne zwierzęta
rapid
inizia ad imparare
szybki, nagły = sudden
riverine
inizia ad imparare
rzeczny
situated or living beside a river
inizia ad imparare
Położone lub żyjące nad/obok rzeką
sediment
inizia ad imparare
osad
a deposit at the bottom
inizia ad imparare
depozyt na dnie
a watershed
inizia ad imparare
dział wodny
a high place of land that divides the flow of water on the area
inizia ad imparare
wzniesienia terenowe, które dzielą przepływ wody na powierzchni
man-made structure
inizia ad imparare
sztuczna/ludzka struktura
check dam
inizia ad imparare
stopień/próg wodny
diversion dam
inizia ad imparare
zapora zmieniająca kierunek rzeki
irrigate crops
inizia ad imparare
nawadnianie upraw
destructive
inizia ad imparare
destrukcyjny
to possess
inizia ad imparare
posiadać
delicate ecology
inizia ad imparare
delikatna ekologia
dry periods
inizia ad imparare
okresy suszy
aquatic animals
inizia ad imparare
zwierzęta wodne
to coordinate
inizia ad imparare
koordynować
reproductive cycles
inizia ad imparare
cykle reprodukcyjne
life stage
inizia ad imparare
etap życia
annual
inizia ad imparare
coroczny/doroczny
fertile
inizia ad imparare
żyzny/urodzajny
stream
inizia ad imparare
strumień
insufficient
inizia ad imparare
niewystarczający
food supply
inizia ad imparare
dostawa żywności
disappearance of
inizia ad imparare
zniknięcie
riverine species
inizia ad imparare
gatunki rzeczne
disrupted
inizia ad imparare
zakłócony
to disrupt balance
inizia ad imparare
zakłócić równowagę
in addition
inizia ad imparare
dodatkowo
salmon
inizia ad imparare
łosoś
constant feeding
inizia ad imparare
Stałe karmienie
consist of leaves, twigs
inizia ad imparare
Składają się z liści, gałązek
hiding places
inizia ad imparare
kryjówki
above a dam
inizia ad imparare
powyżej zapory
starve
inizia ad imparare
głodować
habitat
inizia ad imparare
siedlisko
muddy water
inizia ad imparare
mętna woda
to become extinct
inizia ad imparare
wyginąć
homogenous temperature
inizia ad imparare
jednorodna temperatura
reservoir
inizia ad imparare
zbiornik
reflecting
inizia ad imparare
odzwierciedlać
released water
inizia ad imparare
uwolniona woda
threaten
inizia ad imparare
grozić
cover land
inizia ad imparare
Pokryć ziemię
methane
inizia ad imparare
metan
moreover
inizia ad imparare
co więcej / prócz tego
heap of sediment
inizia ad imparare
Sterty osadów
build up
inizia ad imparare
tworzyć
to burst
inizia ad imparare
pękać, rozerwać
settlement
inizia ad imparare
osada
deprived of sth
inizia ad imparare
pozbawiony czegoś
tend to do sth
inizia ad imparare
mają tendencję do zrobienia czegoś
disrupt
inizia ad imparare
zakłócać
magnitude
inizia ad imparare
wielkość
related to
inizia ad imparare
związane z
mining
inizia ad imparare
górnictwo
the web of life
inizia ad imparare
Sieć życia
regardless of sth
inizia ad imparare
niezależnie od czegoś
beneficial effect
inizia ad imparare
korzystny efekt
to bathe
inizia ad imparare
brać kąpiel
consist of
inizia ad imparare
składać się z
hide from
inizia ad imparare
chować się przed
on the other hand
inizia ad imparare
z drugiej strony
from the bottom
inizia ad imparare
od dołu
balance between
inizia ad imparare
równowaga między
similar to
inizia ad imparare
podoby do
in addition
inizia ad imparare
dodatkowo

Devi essere accedere per pubblicare un commento.