IKEA value: Togetherness

 0    31 schede    ohwellwell
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
być w samym sercu czegoś
inizia ad imparare
be at the heart of sth
przyczynić się do czegoś, mieć wpływ na coś
inizia ad imparare
contribute
angażować się w coś
inizia ad imparare
involve in sth
zauważać siebie nawzajem (= kogoś wkład, umiejętności, zaangażowanie itp.)
inizia ad imparare
acknowledge one another
ufać sobie nawzajem
inizia ad imparare
trust one another
duch
inizia ad imparare
spirit
skromność
inizia ad imparare
humbleness
wzajemny szacunek
inizia ad imparare
mutual respect
radość
inizia ad imparare
joy
optymistyczny stosunek do czegoś
inizia ad imparare
optimistic attitude to sth
równość
inizia ad imparare
equality
przynależność
inizia ad imparare
inclusion
robić, co do ciebie należy
inizia ad imparare
pull your weight
kiedy zajdzie taka potrzeba
inizia ad imparare
when the need arises
wyciągnąć pomocną dłoń
inizia ad imparare
give a helping hand
okres
inizia ad imparare
period
wspierać innych
inizia ad imparare
support others
wyrobić się w terminie
inizia ad imparare
meet a deadline
patrzeć ponad
inizia ad imparare
look beyond
jednostka
inizia ad imparare
unit
poza granicami
inizia ad imparare
across borders
spojrzeć na coś jak na całość
inizia ad imparare
look at sth as a whole
bukmacher
inizia ad imparare
stakeholder
dołączyć się
inizia ad imparare
join
patrzący w przyszłość
inizia ad imparare
forward-looking
społeczność
inizia ad imparare
community
skupić się na czymś
inizia ad imparare
focus on sth
docenić kogoś wysiłek
inizia ad imparare
recognise sb's effort
odwaga
inizia ad imparare
courage
odkrywać
inizia ad imparare
explore
droga do przodu
inizia ad imparare
way forward

Devi essere accedere per pubblicare un commento.