interface 4, Unit 5

 0    92 schede    tanowo
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ogłaszać, reklamować
inizia ad imparare
advertise
kieszonkowe, zasiłek
inizia ad imparare
allowance
kandydat
inizia ad imparare
aplicant
podanie (o prace)
inizia ad imparare
application form
ubiegać się o pracę
inizia ad imparare
apply for a job
piekarz
inizia ad imparare
baker
być bezrobotnym
inizia ad imparare
be unemployed
świadczenia, korzyści
inizia ad imparare
benefits
premia
inizia ad imparare
bonus
stróż
inizia ad imparare
caretaker
ubiegać się o zwrot kosztów
inizia ad imparare
claim expenses
kolega/koleżanka z pracy
inizia ad imparare
colleague
warunki
inizia ad imparare
conditions
kontrakt, umowa (o pracę)
inizia ad imparare
contract
wydział
inizia ad imparare
department
zarabiać, dostawać pensję
inizia ad imparare
earn a salary
wydatki
inizia ad imparare
expenses
doświadczenie
inizia ad imparare
experience
wypełaniać formularz podania (o pracę)
inizia ad imparare
fill in an application form
dostać pracę
inizia ad imparare
get a job
pobierać, otrzymywać emerytutę
inizia ad imparare
get a pension
pracować na pełen etat
inizia ad imparare
have a full-time job
mieć rozmowę o pracę
inizia ad imparare
have a job interview
ogłoszenie o pracę
inizia ad imparare
job advertisement
bezrobotny
inizia ad imparare
jobless
ratownik
inizia ad imparare
lifeguard
stracić pracę
inizia ad imparare
lose a job
podwyżka
inizia ad imparare
pay rise
emerytura
inizia ad imparare
pension
posada, stanowisko
inizia ad imparare
position
posada, stanowisko
inizia ad imparare
post
awans
inizia ad imparare
promotion
wymaganie
inizia ad imparare
requirement
pensja
inizia ad imparare
salary
obsługiwać
inizia ad imparare
serve
podpisywać umowę
inizia ad imparare
sign a contract
nadzorować
inizia ad imparare
supervise
praktyka, szkolenie
inizia ad imparare
training scheme
bezrobotny
inizia ad imparare
unemployed
płaca (dniówka lub tygodniówka)
inizia ad imparare
wages
doświadczenie zawodowe
inizia ad imparare
work experience
warunki pracy
inizia ad imparare
working conditions
pracować w niepełnym wymiarze godzin
inizia ad imparare
work part-time
cel
inizia ad imparare
aim
wpis na blogu
inizia ad imparare
blog post
nie móc pozwolić sobie na coś
inizia ad imparare
can't afford
wyzwanie
inizia ad imparare
challenge
zamykać, likwidować
inizia ad imparare
close down
szkolić, trenować
inizia ad imparare
coach
moneta
inizia ad imparare
coin
książka kucharska
inizia ad imparare
cookery book
waluta
inizia ad imparare
currency
obecnie
inizia ad imparare
currently
wymagający
inizia ad imparare
demanding
zasługiwać (na coś)
inizia ad imparare
deserve
zniżka
inizia ad imparare
discount
wada
inizia ad imparare
downside
załączać
inizia ad imparare
enclose
napotykać (problemy)
inizia ad imparare
encounter
korzystny
inizia ad imparare
favourable
hojny
inizia ad imparare
generous
strzec
inizia ad imparare
guard
teleinformatyka
inizia ad imparare
ICT
przemysł
inizia ad imparare
industry
w zamian
inizia ad imparare
in return
dotyczyć, wiązać się z czymś
inizia ad imparare
involve
wydawać, wyemitować
inizia ad imparare
issue
robić wrażenie
inizia ad imparare
make an impression
ubezpieczenie zdrowotne
inizia ad imparare
medical insurance
mennica
inizia ad imparare
mint
banknot
inizia ad imparare
note
okazja, sposobność
inizia ad imparare
opportunity
cechy charakteru
inizia ad imparare
personal qualitys
jakość, cecha
inizia ad imparare
quality
zakres, wybór
inizia ad imparare
range
otrzymywać, dostawać
inizia ad imparare
receive
istotny, stosowny
inizia ad imparare
relevant
rezerwa
inizia ad imparare
reserve
obrabować
inizia ad imparare
rob
program, plan
inizia ad imparare
scheme
przedmioty ścisłe
inizia ad imparare
sciences
oddzielny
inizia ad imparare
separate
uścisnąć dłonie
inizia ad imparare
shake hands
podpisywać
inizia ad imparare
sign
przemówienie
inizia ad imparare
speech
od razu, bezpośrednio
inizia ad imparare
straight, away
zestresowany
inizia ad imparare
stressed out
zadanie
inizia ad imparare
task
załadować (plik)
inizia ad imparare
upload
zaleta
inizia ad imparare
upside
cenny, wartościowy
inizia ad imparare
valuable
dziennik video
inizia ad imparare
video diary

Devi essere accedere per pubblicare un commento.