Internet company opens 'play' office

 0    56 schede    sweetdream
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
jak sądzę
inizia ad imparare
I suppose
Jak sądzę myślisz, że to było strasznie mądre
inizia ad imparare
I suppose you think it was terribly clever
przepadam za tym, lubię to
inizia ad imparare
it's my cup of tea
brać się do pracy
inizia ad imparare
get to work
brać się do pracy
inizia ad imparare
kick off
weź się do pracy
inizia ad imparare
Let's kick off
zaczynamy z projektami
inizia ad imparare
Let's kick off with some project
zaczynamy
inizia ad imparare
here we go
być zawartym w czymś
inizia ad imparare
be included with sth
składać się z czegoś
inizia ad imparare
consist of sth
być zawartym w umowie
inizia ad imparare
be included within the contract
dużo jedzenia, napojów
inizia ad imparare
plenty of food, drinks
lepiej już idź
inizia ad imparare
you had better go
lepiej
inizia ad imparare
you had better
składać CV do Google
inizia ad imparare
get your CV into Google
zjeżdżalnia
inizia ad imparare
slide
idealne miejsce pracy
inizia ad imparare
ideal workspace
składać dokumenty
inizia ad imparare
hand in documents
firmy związane z internetem
inizia ad imparare
dotcom companies
być związanym
inizia ad imparare
be defined by sth
stać się znanym
inizia ad imparare
come to prominence
jeśli chodzi o
inizia ad imparare
when it comes to
układ biura
inizia ad imparare
office layout
dziwny, niezwykły
inizia ad imparare
wacky
wizytówka
inizia ad imparare
showcase
niezwykłe podejście do biznesu
inizia ad imparare
unconventional approach to business
mieć podejście do czegoś
inizia ad imparare
have approach to sth
poważny argument za
inizia ad imparare
the serious point behind
wśród pracowników
inizia ad imparare
among staff
cechy charakteru
inizia ad imparare
character traits
dalej
inizia ad imparare
go further
zjeżdzalnia
inizia ad imparare
helter skelter
zjazd w wesołym miasteczku
inizia ad imparare
funfair ride
wziąść się do pracy po przerwie
inizia ad imparare
turn up to work
wziąść się do pracy po przerwie
inizia ad imparare
get back to work
przemieszczać się pomiędzy piętrami
inizia ad imparare
get between floors
pomysł może się przydać
inizia ad imparare
the idea might catch on
produkt przyda się na rynku
inizia ad imparare
the product might catch on the market
zmienić czyjś wystrój biura
inizia ad imparare
change sb's office layout
dobrze się bawić
inizia ad imparare
have fun
postawić wysokie wymagania
inizia ad imparare
set high expectations
być wyposażony w coś
inizia ad imparare
be equipped with sth
być dobrze wyposażonym w coś
inizia ad imparare
be well-equipped with sth
iść na przerwę
inizia ad imparare
take a break
utrzymać równowagę pomiędzy
inizia ad imparare
strike a balance between
polepszyć
inizia ad imparare
boost
podnieść, polepszyć kreatywność
inizia ad imparare
boost creativity
to może być odpowiednie dla
inizia ad imparare
It might be suited to sth
zorganizować zebranie
inizia ad imparare
host a meeting
odejść od biurka
inizia ad imparare
step away from desk
zrelaksować się i odprężyć
inizia ad imparare
realax and wind down
iść coś zrobić
inizia ad imparare
get up to do sth
Jeśli potrzebuję przerwy po prostu idę wziąć przerwę
inizia ad imparare
If Ineed a break I just get up to take a break
dać z siebie wszystko codziennie
inizia ad imparare
give my best every day
nie ma narzuconego czasu
inizia ad imparare
there is no set time for
to jest dobre dla tej firmy
inizia ad imparare
it works well for this company

Devi essere accedere per pubblicare un commento.