iwka 30th Jan 2014

 0    100 schede    engonskype_archive
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
nie długo
inizia ad imparare
not long
straszny, okropny
inizia ad imparare
horrible
był (gdzieś) wypadek
inizia ad imparare
there was an accident
Warszawa
inizia ad imparare
Warsaw
półtorej godziny
inizia ad imparare
one and a half hours
dziwny
inizia ad imparare
strange
straszny, przerażający
inizia ad imparare
scary
On przeprowadził dwie lekcje pod rząd.
inizia ad imparare
He conducted two classes in a row.
O której godzinie przybyłaś do Warszawy?
inizia ad imparare
What time did you arrive in Warsaw?
Widziałam ten film tylko raz.
inizia ad imparare
I saw this movie only once.
ona jest w ciąży.
inizia ad imparare
she is pregnant.
sąsiad
inizia ad imparare
neighbour, neighbor (AmE)
zmusić kogoś do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
to force sb to do sth
Ona urodziła zdrowego chłopca.
inizia ad imparare
She gave birth to a healthy boy.
Czy nie masz nic przeciwko wstawaniu o piątej?
inizia ad imparare
Don't you mind waking up at 5?
koncert na żywo
inizia ad imparare
live concert /laiv/
nie marnuj czasu
inizia ad imparare
don't waste your time
on wynalazł nowy telefon
inizia ad imparare
He invented a new phone
Spędzę dużo czasu ucząć się angielskiego.
inizia ad imparare
I'll spend a lot of time learning English.
spędzać/marnować czas robiąc coś
inizia ad imparare
to spend / waste time doing sth
tabla, stół
inizia ad imparare
table
kolumna
inizia ad imparare
column
Zdecydowałam pojechać do Niemiec.
inizia ad imparare
I decided to go to Germany.
dążyć do celu
inizia ad imparare
to aim to do sth
próbować, usiłować
inizia ad imparare
to attempt to do sth
Czy stać cię na ten samochód?
inizia ad imparare
Can you afford this car?
mieć nadzieję coś zrobić
inizia ad imparare
to hope to do sth
Mam nadzieję zdać ten egzamin.
inizia ad imparare
I hope to pass this exam.
mieć zamiar
inizia ad imparare
to intend to do sth
Mam zamiar wziąć udział w tym konkursie.
inizia ad imparare
I intend to take part in this competition.
dać radę coś zrobić
inizia ad imparare
to manage to do sth
Czy dałaś radę mu pomóc?
inizia ad imparare
Did you manage to help him?
oferować
inizia ad imparare
to offer to do sth
planować
inizia ad imparare
to plan to do sth
odmawiać
inizia ad imparare
to refuse to do sth
ona wygląda na zmęczoną.
inizia ad imparare
she seems to be tired.
Ona często zapomina kluczy.
inizia ad imparare
She tend to forget her keys.
klucze
inizia ad imparare
keys
próbować
inizia ad imparare
to try to do sth
Powinnaś spróbować nauczyć się niemieckiego.
inizia ad imparare
You should try to learn German.
oczekiwać, że ktoś coś zrobi
inizia ad imparare
to expect sb to do sth
Oczekuję, że posprzątasz mieszkanie.
inizia ad imparare
I expect you to clean the flat.
Ona pomogła mi to zrobić.
inizia ad imparare
She helped me to do it.
płacić
inizia ad imparare
pay
Ray zapłacił kilku dzieciakom, żeby umyły jego samochód.
inizia ad imparare
Ray paid some kids to wash the car.
Chcę, żebyś zrobiła śniadanie.
inizia ad imparare
I want you to make breakfast.
Chciałabym, żebyś zrobiła kawę.
inizia ad imparare
I would like you to make coffee.
zezwalać na coś, pozwalać na coś
inizia ad imparare
to allow sb to do sth
Ona pozwoliła mi obejrzeć ten film.
inizia ad imparare
She allowed me to watch this movie.
Moja mama pozwoliła mi spotkać się z moimi przyjaciółmi.
inizia ad imparare
My mother allowed me to meet up with my friends.
namawiać, zachęcać
inizia ad imparare
to encourage sb to do sth
zapraszać
inizia ad imparare
to invite sb to do sth
zaproszenie
inizia ad imparare
invitation
rozkazać komuś coś zrobić
inizia ad imparare
to order sb to do sth
rozkaz
inizia ad imparare
order
wydawać rozkazy
inizia ad imparare
to give orders
przypominać
inizia ad imparare
to remind sb to do sth
nauczyć kogoś coś robić
inizia ad imparare
to teach- taught - taught; to teach sb (how) to do sth
ona nauczyła mnie prowadzić auto.
inizia ad imparare
She taught me (how) to drive a car.
pilny, naglący
inizia ad imparare
urgent
wzywać; nawoływać
inizia ad imparare
to urge sb to do sth
ostrzegać
inizia ad imparare
to warn sb (not) to do sth
ostrzeżenie
inizia ad imparare
warning
Ona ostrzegła mnie, żebym tam nie szła.
inizia ad imparare
She warned me NOT to go there.
unikać
inizia ad imparare
to avoid doing sth
nie móc znieść
inizia ad imparare
can't stand doing sth
brać coś pod uwagę
inizia ad imparare
to consider doing sth
Ona bierze pod uwagę wyjazd do Holandii.
inizia ad imparare
She considerS going to the Netherlands.
Czechy
inizia ad imparare
THE Czech Republic
nie znosić
inizia ad imparare
to detest doing sth
nie lubić
inizia ad imparare
to dislike doing sth
bać się czegoś
inizia ad imparare
to dread doing sth, to be afraid of sth
Czy masz ochotę wyjść dzisiaj w nocy?
inizia ad imparare
Do you fancy going out tonight? = Do you feel like going out tonight?
tęsknić
inizia ad imparare
to miss doing sth
tęsknię za pracą w nocy
inizia ad imparare
I miss working at night.
być w czymś beznadziejnym
inizia ad imparare
be something hopeless AT doing sth
sławny
inizia ad imparare
famous
słynąć z czegoś
inizia ad imparare
to be famous FOR sth
Boję się pająków
inizia ad imparare
I'm afraid of spiders.
wysokość
inizia ad imparare
heights
ciemność
inizia ad imparare
the dark
mieć na coś alergię
inizia ad imparare
to have an allergy to something, to be allergic TO sth
ona ma alergię na kurz
inizia ad imparare
she is allergic TO dust
być złym na kogoś
inizia ad imparare
to be angry with / at sb
być złym na coś
inizia ad imparare
to be angry about + sth
myśleć optymistycznie o czymś
inizia ad imparare
to be optimistic about sth
być czegoś pewnym
inizia ad imparare
to be certain ABOUT sth
być serio
inizia ad imparare
to be serious about
być beznadziejnym, bezużytecznym w czymś
inizia ad imparare
useless at sth
być spóźnionym na coś
inizia ad imparare
to be late for sth
być gotowym na coś
inizia ad imparare
be ready for sth
być pokrytym czymś
inizia ad imparare
to be covered in/with sth
być dumnym z kogoś/czetgoś
inizia ad imparare
to be proud of sth /sb
być niezależnym od
inizia ad imparare
to be independent of
polegać na kimś
inizia ad imparare
to be raliant on sth
polegać na kimś
inizia ad imparare
to rely on sb
możesz zawsze na mnie polegać
inizia ad imparare
You can always rely on me
być przyzwyczajonym do czegoś
inizia ad imparare
be accustomed to something
być kompatybilnym z czymś
inizia ad imparare
to compatible with
mieć czegoś dość
inizia ad imparare
to be fed up with sth

Devi essere accedere per pubblicare un commento.