JOWL (unit 6,7,8,9,10)

 0    166 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ubezpieczenie ładunku
inizia ad imparare
cargo insurance,
porozumenie
inizia ad imparare
settlement,
claim
inizia ad imparare
prawo,
klauzula
inizia ad imparare
clause,
rekompensator
inizia ad imparare
compensation,
polisa
inizia ad imparare
coverage, policy
ochrona
inizia ad imparare
protection,
urozmaicony
inizia ad imparare
varying,
ilość potrącona (np. podatku)
inizia ad imparare
deductible
obszerny
inizia ad imparare
comprehensive
składka ubezpieczeniowa
inizia ad imparare
premium,
ubezpieczenie
inizia ad imparare
insurance
w przypadku
inizia ad imparare
in case of,
strata
inizia ad imparare
loss
pokryć
inizia ad imparare
cover,
ponoszony
inizia ad imparare
sustained
klauzura włączenie
inizia ad imparare
exclusion clause,
odpowiedzialność
inizia ad imparare
liability
wina
inizia ad imparare
fault
bez względu na coś
inizia ad imparare
regardless
złożyć (np. wniosek)
inizia ad imparare
file
prośba, zapytanie
inizia ad imparare
reguest
wydawać
inizia ad imparare
paid out
nieruchomość
inizia ad imparare
property
wygasać
inizia ad imparare
expire
za granicą
inizia ad imparare
overseas
wina
inizia ad imparare
fault
sprzeczać się o coś
inizia ad imparare
argue about
sprawdzać
inizia ad imparare
look up
certyfikat ubezpieczenia
inizia ad imparare
insurance certificate
świadectwo pochodzenia towarów
inizia ad imparare
certificate of origin
konosament
inizia ad imparare
bill of lading
faktura celna
inizia ad imparare
customs invoice
specyfikacja towarów
inizia ad imparare
packing list
instrukcja dla pracowników
inizia ad imparare
employee manuel
mnogość, czegoś wiele
inizia ad imparare
multidue
certyfikat oględzin
inizia ad imparare
certificate of inspection
osoba trzecia
inizia ad imparare
thirdy party
morski list przewozowy
inizia ad imparare
airway bill
zgłoszenie towarów niebezpiecznych
inizia ad imparare
dangerous goods declaration
faktura konsularna
inizia ad imparare
consular invoice
list kredytowy
inizia ad imparare
letter of credit
uzyskać
inizia ad imparare
obtain
towarzyszyć
inizia ad imparare
accompany
czysty konosament
inizia ad imparare
clean bill of lading
nieczysty konosament
inizia ad imparare
unclean bill of lading
niedokładny
inizia ad imparare
inaccurate
kara
inizia ad imparare
fine
konfiskata
inizia ad imparare
confiscation
krajowy
inizia ad imparare
domestic
ogłaszać
inizia ad imparare
state
towar
inizia ad imparare
merchandise
ilość
inizia ad imparare
amount
wydawać
inizia ad imparare
issue
łatwopalny
inizia ad imparare
flammable
zadowolony
inizia ad imparare
pleased
wypuścić
inizia ad imparare
reveal
w trakcie przewozu
inizia ad imparare
in transit
określać, ustalić
inizia ad imparare
determine
wypełnić
inizia ad imparare
fill out
uzasadnić
inizia ad imparare
argue
spotkanie, wizyta
inizia ad imparare
appointment
zatwierdzona
inizia ad imparare
approved
co za ulga
inizia ad imparare
That's a relief
współpraca
inizia ad imparare
collaboration
pusty przewóz
inizia ad imparare
deadhead leg
ładować
inizia ad imparare
load
diagram
inizia ad imparare
schemat
osoba planująca załądunek do transportu
inizia ad imparare
load diagrammer
ręcznie rysowany
inizia ad imparare
hand-drawn
użytkowanie, wykorzystanie
inizia ad imparare
utilization
przynajmniej
inizia ad imparare
at least
mieć sens
inizia ad imparare
add up
ładunek samochodu
inizia ad imparare
truckloads
wzmocnienie
inizia ad imparare
consolidation
zgodność
inizia ad imparare
compliance
optymalizacja kosztów
inizia ad imparare
cost optimizion
nieoceniony
inizia ad imparare
invaluable
wprowadzić
inizia ad imparare
implement
ciągły ruch
inizia ad imparare
continuous move
połączenie ładunków
inizia ad imparare
load match
możliwości
inizia ad imparare
opportunities
ocenić
inizia ad imparare
assess
nagle
inizia ad imparare
instantly
łatwy w użyciu
inizia ad imparare
easy-to-use
klej
inizia ad imparare
paste
majestatyczny
inizia ad imparare
imperial
miarowy
inizia ad imparare
metric
wieloraki
inizia ad imparare
multiple
menu rozwijane
inizia ad imparare
drop down menu
okres próbny
inizia ad imparare
trial
ładunek zabrany w drodze powrotnej
inizia ad imparare
backhaul
wydatki
inizia ad imparare
expenses
oprogramowanie
inizia ad imparare
software
reklamacja
inizia ad imparare
advertised
połączenie
inizia ad imparare
combing of
miejsce pochodzenia
inizia ad imparare
point of origin
plan techniczny
inizia ad imparare
layout
droga powrotna
inizia ad imparare
return trip
zaangażować się w czymś
inizia ad imparare
engage in
ukarać
inizia ad imparare
fine
detalista
inizia ad imparare
retailer
wspaniały, znakomity
inizia ad imparare
terrific
(integrator ładunku? door to door?)
inizia ad imparare
freight integrator
podwozie
inizia ad imparare
belly hold
utrudnienie
inizia ad imparare
impediment
przestrzeń lotnicza
inizia ad imparare
airspace
lot
inizia ad imparare
flight
transport domookrążny
inizia ad imparare
door to door
zaangażowany
inizia ad imparare
deducated
operator ładunku
inizia ad imparare
cargo operator
specjalizować się w
inizia ad imparare
to specialize in
skupiać się na
inizia ad imparare
to focus
flota
inizia ad imparare
fleet
dozwolony
inizia ad imparare
permitted
usługi połączone
inizia ad imparare
combination service
samolot
inizia ad imparare
aircraft
zobowiązany
inizia ad imparare
committed
przestrzegać
inizia ad imparare
abide
lotnictwo
inizia ad imparare
aviation
napotykać
inizia ad imparare
to encount
spotkanie
inizia ad imparare
encounter
niepogoda
inizia ad imparare
inclement weather
podjąć wysiłek
inizia ad imparare
to make an effort
zmienić trasę
inizia ad imparare
reroute
wyłącznie
inizia ad imparare
solely
dolna część
inizia ad imparare
underside
warty czegoś
inizia ad imparare
worth
być w stanie coś zrobić
inizia ad imparare
to be capable to do sth
przeszkoda
inizia ad imparare
an obstacle
postęp
inizia ad imparare
advance
kwas
inizia ad imparare
acid
kołpak
inizia ad imparare
hubcab
o ile...(coś się nie wydarzy)
inizia ad imparare
barring
rozumiany jako
inizia ad imparare
construed as
ustawiony w sros
inizia ad imparare
stacked
zawierać
inizia ad imparare
contain
nieprzewidziany
inizia ad imparare
unforseen
wagon kolejowy
inizia ad imparare
boxcar
linia kolejowa, trakcja
inizia ad imparare
track
lokomotywa
inizia ad imparare
locomotive
platforma kolejowa
inizia ad imparare
flat car
podwójny stos kontenerowy
inizia ad imparare
double stack car
kolej
inizia ad imparare
railway
zależeć od
inizia ad imparare
depend on
przewóz na platformach
inizia ad imparare
piggyback
morski
inizia ad imparare
marine
przyczepa
inizia ad imparare
trailer
okręt
inizia ad imparare
vessel
przyczepiony
inizia ad imparare
hitched
pozwalać na
inizia ad imparare
allow for
rodzaj promu towarowego
inizia ad imparare
roll-on-roll-off
toczyć na
inizia ad imparare
roll into
wytaczać
inizia ad imparare
roll off
stocznia kolejowa
inizia ad imparare
rail yards
udogodnienie
inizia ad imparare
convenience
podążać
inizia ad imparare
lead
pociąg marszrutowy (bezpośredni)
inizia ad imparare
until trains
montowany
inizia ad imparare
assembled
ochłodzony
inizia ad imparare
refrigerated
para
inizia ad imparare
steam
na wystawie
inizia ad imparare
on display
kierować się do
inizia ad imparare
head for
zlecać
inizia ad imparare
advocate
przekraczający kraj
inizia ad imparare
cross-country
w porę
inizia ad imparare
timely

Devi essere accedere per pubblicare un commento.