justina 26th March 2014

 0    25 schede    engonskype_archive
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Nie widziałam cię całe wieki.
inizia ad imparare
I haven't seen you for ages.
wczoraj Evelina miała książki o pszczołach.
inizia ad imparare
Yesterday Evelina had a book about bees.
te książki
inizia ad imparare
these books
pszczelarz
inizia ad imparare
beekeeper
pszczelarstwo
inizia ad imparare
beekeeping
praca magisterska
inizia ad imparare
MA thesis
praca licencjacka
inizia ad imparare
Bachelor thesis, BA
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
primary school
gimnazjium
inizia ad imparare
secondary school
liceum
inizia ad imparare
high school
tytuł licencjata
inizia ad imparare
BA degree
tytuł magistra
inizia ad imparare
Master's degree, MA degree
Mam tytuł magistra z zarządzania.
inizia ad imparare
I have an MA degree IN management.
składać się z czegoś
inizia ad imparare
to consist of sth
teoria
inizia ad imparare
theory
wysiłek
inizia ad imparare
effort
przenieść się nowego miasta
inizia ad imparare
to move to a new city
Mam nadzieję, że on nie będzie pracował w fabryce.
inizia ad imparare
I hope he won't work in a factory.
to powinna być dobra praca
inizia ad imparare
it should be a good job.
Szukam nowej pracy.
inizia ad imparare
I'm looking for a new job.
insytucje państwowe
inizia ad imparare
state institutions
pozwolić sobie na zakup czegoś
inizia ad imparare
to afford sth, to afford to buy sth
on zapłacił za obiad
inizia ad imparare
he paid for dinner
koszty utrzymania są wyższe
inizia ad imparare
the costs of living are higher
to jest męczący
inizia ad imparare
it's tiring

Devi essere accedere per pubblicare un commento.