Kamile 1st March 2017 #2

 0    21 schede    engonskype
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Dawno się nie widziałyśmy.
inizia ad imparare
Long time no see.
Mój nauczyciel jest na zwolnieniu lekarskim.
inizia ad imparare
My teacher is on sick leave.
Ona jest na urlopie macierzyńskim.
inizia ad imparare
She's on maternity leave.
Chciałam mieć lekcję z rana, bo nie miałam pierwszej lekcji w szkole.
inizia ad imparare
I wanted to HAVE a lesson in the morning because I DIDN"T have the first lesson at school.
w weekend
inizia ad imparare
on the weekend
Co to znaczy?
inizia ad imparare
What DOES IT mean?
Zdecydowałam się, że będę studiować za granicą.
inizia ad imparare
I decided to study abroad.
nauczyć się na pamięć
inizia ad imparare
learn by heart
dzięki mojemu telefonowi
.
inizia ad imparare
thanks to my phone
To sum up, I can't imagine my life without a mobile phone because I can keep in tocuh with my friends and family thanks to my phone.
Jak ty utrzymujesz kontakt ze swoimi przyjaciółmi?
inizia ad imparare
How do you keep in touch with your friends?
Jak ona utrzymuje kontakt ze swoimi przyjaciółmi?
inizia ad imparare
How does she keep in touch with her family?
zaufać
inizia ad imparare
to trust
w Internecie
inizia ad imparare
ON the Internet
na FB
inizia ad imparare
on Facebook
język obcy
inizia ad imparare
foreign language
osobiście
inizia ad imparare
Personally,...
błędne infomacje
inizia ad imparare
false infomation
jest dużo błędnych teorii / błędnych informacji
inizia ad imparare
there are a lot of false theorIES / there is a lot of false information
bardzo trudna praca
inizia ad imparare
A very difficult job
zawód / profesja
inizia ad imparare
vocation / profession
To jest, bez wątpienia, bardzo ciekawy zawód.
inizia ad imparare
It is, without a doubt, a very interesting profession.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.